20-26 ноември – Христос Цар

между 20 и 26 ноември – Христос Цар (Тържество)

 

С това тържество почитаме нашия Господ Исус Христос, Алфа и Омега, Начало и Край, като Господ на цялото творение. С тази неделя приключва литургичната година.

 

Из съчинението „Молитвата“ на Ориген, свещеник

(Гл. 25; Patrologia Graeca 11, 495-499)

Божието царство, според думите на нашия Господ и Спасител, не идва така, че да привлича вниманието, и никой няма да каже: Ето го тук или ето го там. Божието царство е сред нас (ср. Лука 16, 21), защото така близко е словото му до устата и сърцето ни (ср. Рим. 10, 8). Затова, без съмнение, онзи, който се моли да дойде Божието царство, всъщност се моли да се развива, да дава пладове и да достигне пълнотата си онова царство на Бога, което носи в себе си. Бог царува в душите на светците и те се покоряват на духовните закони на Бога, Който живее в тях. Така душата на светеца става като добре управляван град. В душите на праведниците присъства Отец, и с Отца – и Христос, както сам е казал: „Ще дойдем при него и жилище у него ще направим“ (Йоан 14, 23).

Но това Божие царство, което е в нас, с неуморното ни развитие ще достигне до пълното си осъществяване, когато стане онова, което казва Апостолът за Христос. Тоест, когато, след като покори всичките Си врагове, Той предаде царството на Отца, та Бог да бъде всичко във всички (ср. 1 Кор. 15, 24.28). Затова да се молим неуморно. Да правим това с вътрешна нагласа, възвишена и като че божествена поради присъствието на Словото. Да казваме на нашия Отец, Който е на небето: „Да се свети името Ти; да дойде царството Ти“ (Мат. 6, 9-10). Да помним, че Божието царство не може да съжителства с царството на греха, както няма общение между правдата и беззаконието, нито единство между светлината и мрака, нито съгласие между Христос и Велиар (ср. 2 Кор. 6, 14-15).

Така че ако искаме Бог да царува в нас, по никакъв начин „грехът да не царува в смъртното не тяло“ (Рим. 6, 12). Да умъртвяваме нашите членове, които принадлежат на земята (ср. Кол. 3, 5). Да даваме плодове в Духа, та Бог да може да живее в нас като в духовен рай. Да царува в нас единствено Отец със Своя Христос. Да бъде в нас Христос, седнал отдясно на онази духовна Мощ, Която и ние желаем да получим. Да остане, докато всички Негови врагове, които се намират в нас, станат „подножие на нозете Му“ (Пс. 98, 5), и тока да се отдалечи от нас всяко тяхно господство, власт и влияние. Това може да се случи във всеки от нас. Тогава, накрая, „последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта“ (1 Кор. 15, 26). Тогава Христос ще може да каже и в нас: „Къде ти е, смърт, жилото?“ (1 Кор. 15, 55; ср. Ос. 13, 14). Затова занапред нека нашето „тленно тяло“ се облича в святост и нетленност; и онова, което е смърно, да прогони смъртта и да се облече в безсмъртието на Отца (ср. 1 Кор. 15, 54). Така, след като Бог царува в нас, ще можем да се радваме на възраждане и на възкресение.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.