2 февруари Сретение Господне литургия

2 ФЕВРУАРИ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Празник

 

Благославяне на свещите и  шествие

Първи Образец: Шествие

 1. В определено време верните се събират в някоя друга църква или на друго подходящо място изаън Църквазта, към която се отправя шествието. Верните държат в ръцете си незапалени свещи.

 2. Свещеникът, облечен с бели одежди, както за литургия, идва със служителите на това място; вместо одежда може да вземе и плувиал, който снема след шествието.

 3. Докато се запалват свещите, пее се антифонът:
  Ето, Господ наш ще дойде със сила, и ще осветли очите на своите раби, алилуя. Или друга лодходяща песен.

 4. Свещеникът поздравява как-~ о обикновено. След това с кратко увещание подканва верните да присъсгвувзат на обредите на този празник дейно и съзнателно с тези или подобни думи:

Възлюбени братя и сестри, преди четиридесет дни чествахме с радост Рождество Христово. Днес обаче е онзи блажен ден, в който Исус бе представен в храма. Той изпълни външно закона, но в действителност се срещна със своя вярващ народ. Подбудени от Свети Дух, дойдоха в храма онези блажени старци и озарени от същия Дух, те познаха Господа и Го прославиха с радост. Та и ние, събрани заедно чрез Светия Дух, да пристъпим към Божия храм, посрещайки Христа. Ще Го намерим и ще Го познаем при преломяването на хляба, докле се яви в славата.

 1. След увещанието свещеникът благославя свещите, като, с прибрани ръце, казва:

Да се помолим:

Боже, извор и източник на всяка светлина, който днес показа на праведния Симеон светлината за просвещение на езичниците, смирено Ти се молим, благоволи да осветиш с Твоето благословение + тези свещи, приемайки оброците на Твоя народ, който се стича да ги носи за прослава на Твоето име, докле да стигне по пътя на добродетелите до неугасващата Светлина. Чрез Христа нашия Господ.

О. Амин.

 

Свещеникът поръсва с благословена вода свещите и не казва нищо.

 1. Свещеникът приема пригогвената за него свещ и започва шествието. Свещеникът възклицава:

Да тръгнем в мир, за да посрещнем Господа.

 1. По време на шествието се пее следващият антифон и кантик или друга подходяща песен:

Антифон: Светлина за просвещение на езичниците и слава на твоя народ Изарил.

Сега отпускаш твоя раб, Господи / според думата си, с мир.

Светлина…

Защото очите ми видяха / твоето лице

Светлина..

Което си приготвил пред лицето / на всички народи.

Светлина…

 1. Когато шествието влиза в Църквага, се лее входния г антифон на литургията. Когато свещеникът сгигне до ол ~ара, отдава му почит и според случая, го покадява. След това отива ад седем, сваля плувиала, ако го е употребил по време на шествието, облича одеждата, и след като изпеят химна: „Слава във висините, Богу“, казва както обикновено:

Колекта:

Да се помолим

Литургията продължава по-обикновено.

 

Втори Образец: Тържествен вход

 1. Верните се събират в църквата и държат в ръцете си свещи. Свещеникът, облечен в бели свещенически одежди, отива със служителите и част от верните на подходящо място пред вратата а или в самата църква, където по-голямата част от верните може да участвува в обреда.

 2. Когато свещеникът пристигне на определеното за благословено място, запалват се свещите и междувременно се пее антифонът „Светлина за просвещение…“ или друга подходяща песен.

 3. След това свещеникът, след поздрава и увещанието, благославя свещите като горе Nr-5; извърша се шествие до олтара с пеене Nr-7.

За литургията да се спазва посоченото под Nr8.

 

Входен Антифон                               Срв. Пс. 47, 10-11

Приехме, Боже, Твоето милосърдие от Твоя свет храм. Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята. Твоята десница е пълна с правда.

Казва се Слава…

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, коленопреклонно се молим на Твоето величие. Както Твоят Единороден Син на днешния ден бе представен в храма в естеството на нашата плът, така да направиш да се представим с пречистени сърца и ние пред Тебе. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Над даровете

Нека Ти бъде приятен принесеният дар на ликуващата Църква, молим Ти се, Боже, който пожела Твоят Единороден Син да се принесе в жертва на Тебе, като непорочен Агнец, за живота на света. Който живее и царува през всички векове на вековете.

 

Предисловие за Сретение Господне

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.

Защото представеният днес в храма съвечен Твой Син е обявен от Свети Дух за слава на Израил и за просвещение на езичниците. Затова и ние, като посрещаме с радост Спасителя, Те възхваляваме с Ангелите и Светците, като безспирно казваме:

 

Причастен Антифон                                 Лк. 2, 30-31

Очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи.

 

Следпричастна

Чрез тези свети Тайнства, които приехме, продължи в нас де­лото на Твоята благодат, Боже, наш Отче, който изпълни очак­ването на Симеон, та както той не изпита смъртта, докле не ви­ди Христа, така и ние, посрещайки Спасителя, да постигнем вечния живот. Чрез Христа нашия Господ.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.