19 март св. Йосиф литургия

19 МАРТ

СВ. ЙОСИФ СЪПРУГ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ

Тържество

 

Входен Антифон                            Срв. Лк. 12, 42

Ето верният и благоразумен домоуправител, когото Господ е поставил над семейството си.

Казва се Слава…

 

Колекта

Всемогъщи Боже, който повери на блажения Йосиф да за­криля ревностно началото на нашето спасение, стори, молим Ти се, Твоята Църква по Неговото застъпничество да остане вярна в изпълнението на тайните на човешкото изкупление. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Те­бе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Казва се Верую

 

Над даровете

Молим Ти се, Боже, както блаженият Йосиф ревностно служи на Твоя Единороден Син, роден от Дева Мария, така и ние с чисто сърце да служим на Твоите олтари. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Св. Йосиф

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякьде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:

И тебе, както подобава, да възхваляваме, благославяме и почитаме на тържеството на блажения Йосиф.

Който, като праведен мъж, бе даден от тебе за съпруг на Девица Богородица, и като верен и благоразумен слуга поставен над твоето семейство, за да пази като баща твоя единороден Син, заченат по действие на Светия Дух, Исуса Христа нашия Господ.

Чрез когото Ангелите хвалят твоето величие, господствата обожават, властите с трепет почитат. Небесата и небесните сили, както и блажените серафими, с общо ликуване прославят. Молим ти се, благоволи и нашите гласове със смирено признание да се слеят с техните, като казваме:

 

Причастен Антифон                               Мт. 25, 21

Хубаво, добри и верни рабе, влез в радостта на Господаря си.

 

Следпричастна

Молим Ти се, Боже, наш Отче, закриляй с постоянното си по­кровитество Твоето семейство, което се радва поради тър­жест­вото на блажения Йосиф, нахрани го с небесна Храна и за­пази, в добротата си, любовта към него. Чрез Христа нашия Господ.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.