17май-20юни – ПРЕСВЕТА ТРОИЦА

между 17 май и 20 юни – ПРЕСВЕТА ТРОИЦА (Тържество)

 

Из „Послания“ на Свети Атанасий Александрийски, Епископ и Църковен Учител

( 1 Послание до Серапион 28-30; Patrologia Graeca 26, 594-595. 599)

Не би било безполезно да се връщаме винаги към древното предание, учението и вярата на Католическата Църква, за което сме сигурни, че Сам Господ ни е научил, апостолите са го проповядвали, а Отците са опазили. Върху това се основава Църквата, от която ако някой се отдалечи, по никакъв начин не може да бъде християнин, нито да се нарича с това име.

Нашата вяра е тази: Пресветата и съвършена Троица се състои от Отец, Син и Свети Дух и в Нея няма нищо чуждо или привнесено отвън, нито е дело на Създателя или на някое творение, а е изцяло творческа мощ и действена сила. По природата Си е Една, идентична на Себе Си. Едно е действеното Й начало и едно – действието. Защото Отец извършва всяко нещо чрез Словото в Светия Дух и по този начин се запазва непокътнато единството на Пресветата Троица. Поради това в Църквата се възвестява Един само Бог, Който е над всяко нещо, действа чрез всичко и е във всички неща (ср. Еф. 4, 6). Той е над всички неща като Отец, като принцип и начало. Действа чрез всичко, разбира се, чрез Словото. Накрая, работи във всички неща в Светия Дух.

Когато пише на коринтяните за духовните неща, Апостол Павел свежда всичко до само Един Бог Отец като единствен принцип, по следния начин: „Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички“ (1 Кор. 12, 4-6).

Нещата, прочее, които Светият Дух разпределя на отделните индивиди, са дадени от Отца чрез Словото. И наистина – всички неща, които са на Отца, са и на Сина. Оттам и нещата, които са дадени от Сина в Светия Дух, са истински дарове на Отца. Също и когато Светият Дух е в нас, в нас е и Словото, от Което Го получаваме, а в Словото е и Отец, и така се осъществява казаното: „Ще дойдем Аз и Отец и жилище у него ще направим“ (Йоан 14, 23). Защото където е светлината, там е и блясъкът; а където е блясъкът, там е и ефектът от него, и  прекрасната му благодат.

Именно това ни учи Павел във Второто си Послание до Коринтяни с думите: „Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас“ (2 Кор. 13, 13). И наистина, благодатта е дар, който се дава от Троицата: дава се от Отца чрез Сина в Светия Дух. Както от Отца чрез Сина се дава благодатта, така и ние не можем да участваме в този дар по друг начин, освен в Светия Дух. И тогава, станали участници в него, ние имаме любовта на Отца, благодатта на Сина и общението на Същия Този Дух.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.