15 август Успение Богородично в деня литургия

15 АВГУСТ

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Тържество

 

Входен Антифон                           Откр. 12, 1

Яви се голямо знамение на небето: Жена, облечена в слънцето, месечината под нозете Й, а на главата си имаше венец от дванайсет звезди.

Казва се Слава…

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който въздигна в небесната слава с тяло и душа Непорочната Дева Мария, Майката на Твоя Син, стори, молим Ти се, като копнеем винаги за небесните неща, да се удостоим да участваме в Нейната слава. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­ру­ва в единство със Светия Дух през всички векове на веко­вете.

Казва се Верую

 

Над даровете

Боже, нека се издигне към Тебе приношението на нашата на­божност и по застъпничество на Блажена Дева Мария, отне­се­на в небето, нашите сърца, разпалени от огъня на любовта, да се стрмят винаги към Тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Успение Богородично

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.

Защото днес Девицата Богородица е отнесена в небето. Чрез Нея, начало и образец на Църквата, Ти пожела да откриеш изпълнението на Твоя план на спасение, и направи да блесне за Твоя народ, странстващ по земята, знак на сигурна надеж­да и утеха. Ти не пожела да види тлението на гроба Тази, коя­то по неизразим начин роди по плът Твоя Син, Източник на живота. Затова и ние, присъединени към Ангелските хорове, Те възхваляваме и с радост прославяме:

 

Причастен Антифон                                 Лк. 1, 48-49

Ще ме облажават всички народи, задето Силният ми стори велико нещо.

 

Следпричастна

Боже, след като приехме душеспасителното Тайнство, стори чрез застъпничеството на Блажена Дева Мария, отнесена в не­бето, да достигнем до славата на възкресението. Чрез Хрис­та нашия Господ.

     

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.