14 май – Свети Матия

14 май – Свети Апостол Матия (Празник)

 

След Христовото Възкресение и Възнесението Му при Отца, Апостолите решават да изберат някой от близките ученици на Господа, който да заеме мястото на отпадналия поради предателството си Юда Искариот (Деян. 1, 15-26). Жребият посочва за дванадесети апостол Матия. След Петдесетница Матия проповядва Евангелието сред народите в източните предели на Римската империя. Според преданието претърпява мъченичество в Йерусалим, където е посечен с алебарда. Света Елена, майката на император Константин, пренася мощите му в Трир (Германия), където са почитани до днес.

 

Из „Проповеди върху Деянията на Апостолите“ на Свети Йоан Златоуст, Епископ и Църковен Учител

( Проповед 3, 1.2.3; Patrologia Graeca 60, 33-36, 38)

„В онези дни Петър се изправи сред учениците и каза …“ (Деян. 1, 15). Тъй като беше най-ревностен от всички и Христос му бе поверил стадото, и понеже председателстваше събранието, той пръв взема думата: Братя, трябва да изберем един сред нас (ср. Деян. 1, 21.22). Оставя на присъстващите да отсъдят, смятайки достойни за доверие онези, които са били избрани; освен това по този начин предотвратява всяко недоволство, което би могло да възникне. Защото толкова важни решения често слагат началото на многобройни противоречия.

А не можеше ли Петър сам да го избере? Можеше, разбира се, но се въздържа да го направи, за да не изглежда, че взема нечия страна. Освен това още не беше получил Светия Дух. „Тогава предложиха двама: Йосиф, наричан Варсава, който получи и името Юст, и Матия“ (Деян. 1, 23). Не ги представи Петър – предложиха ги всички. той само мотивира избора, показвайки, че не е негов, а вече е извършен от пророчеството. Беше само тълкувател, а не някой, който налага собствената си преценка.

И продължава: И тъй, нужно е един от тези мъже, които бяха с нас …(Деян. 1, 21). Виж колко е голяма вече съобразителността на свидетелите, макар Светият Дух още да не беше дошъл. Той обаче ръководи с голямо умение този избор.

Сред тези мъже – продължава, – които бяха с нас през цялото време, докато Господ Исус живееше сред нас. Той говори за онези, които са живели с Исус, а не за обикновените ученици. В началото Го последваха мнозина; ето защо казва: Беше един от двамата, които чуха думите на Йоан и последваха Исус.

„През цялото време, докато Господ Исус живееше сред нас, откакто беше кръстен от Йоан“ (Деян. 1, 21). Така е, защото никой вече не помнеше точно станалите преди това събития – научиха ги от Светия Дух. „До деня, когато (Исус) се възнесе от нас в небето, един да бъде заено с нас свидетел на възкресението Му“ (Деян. 1, 22 ). Не казва: свидетел на всяко нещо, а само: „свидетел на Възкреението Му“.

Разбира се, много повече щеше да печели доверие някой, който би могъл да твърди: Онзи, Който ядеше и пиеше и бе разпнат, Той е, Който възкръсна. но не беше нужно да се свидетелства за миналото, нито за бъдещото време, нито дори за чудесата, а само за Възкресението. Другите събития бяха познати и явни.  Възкресението обаче стана тайно и бе познато само на малцина.

И се помолиха заедно, казвайки: „Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи … “ (Деян. 1, 24). Ти, не ние. Много правилно Го призоваха като Познавач на сърцата: от Него трябва да бъде извършен изборът и от никой друг. Молеха се с такова голямо упование, защото наистина беше нужно някой да бъде избран. Не се молеха: Избери!, а: Покажи избраника, „онзи, когото си избрал“, като знаеха добре, че Бог вече всичко е установил. „И хвърлиха жребий“. Не смятаха, че са достойни самите те да извършат избора, затова пожелаха да се ръководят от един знак.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.