13 юни св. Антоний от Падуа литургия

13 ЮНИ

СВ. АНТОННЙ ОТ ПАДОВА, СВЕЩЕНИК И ЦЪРКОВЕН УЧИТЕЛ

Възпоминание

 

Входен Антифон                             Пс. 36. 30-31

Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. Законът на неговия Бог е в сърцето му.

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който дари на Твоя народ блажения Антон за знаменит проповедник и застъпник в неволите му, стори, следвайки христянското учение в живота, да почувст­ва­ме във всички изпитания подкрепата Ти. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в единство със Светия Дух през всички векове на ве­ковете.

 

Над даровете

Боже, да Ти бъде угодна жертвата, принесена от сърце в деня на блажения Антон, и ние верни на неговите поучения да се отдаваме с радост на Тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Св. Пастири

Причастен Антифон                              Лк. 12, 42

Този е верният и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над своето семейство, за да му раздава на време уречената храна.

 

Следпричастна

Подкрепени с небесната Храна, смирено Ти се молим, Боже, да Ти благодарим винаги за получените дарове, както ни поу­чава блажения Антон. Чрез Христа нашия Господ.

       

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.