11 юни – Свети Варнава

11 юни – Свети Варнава, Апостол (Възпоминание)

 

По произход Свети Варнава е евреин и левит от диаспората, роден на остров Кипър. Повярвал в Христа, той продава нивата си и дарява полученото на християнската общност в Йерусалим. Бързо си спечелва голям авторитет сред първите християни. Той е, който представя на Апостолите обърналия се по пътя за Дамаск Павел. Изпратен е в Антиохия, където вярата се разпространява бързо сред езичниците. Там кани при себе си Павел, и там узрява планът им за евангелизация на езическите народи. Двамата заедно извършват мисионерско пътуване в Кипър и в Мала Азия. През 49 г. участва в Апостолския Събор в Йерусалим, постановил да не се налагат еврейските религиозни практики на повярвалите в Христа езичници. През 50-53 г. Варнава и Павел предприемат второ мисионерско пътуване, по време на което пътищата им се разделят. Варнава се връща с братовчед си Йоан (евангелиста Марко) в Кипър. Църквата в Кипър го почита като свой основател и пръв Епископ.

 

Из т. нар. „Послание на Варнава“

(Lettera di Barnaba. Testi per gli amici, scheda bio-bibliografica)

Поздрав

Синове и дъщери, в името на Господа, Който ни възлюби, ви поздравявам с мир! Велики и богати са Божиите предписания за вас. Повече от всичко, изключително много се радвам за блажените ви и славни души. Получили сте благодатта на духовния дар, която се е вкоренила във вас. Затова още повече се радвам, с надеждата за спасение, като виждам наистина, че духът като изобилен поток се е излял над вас. Много ме трогна така желаното от мен ваше посещение. Убеден съм и съм дълбоко уверен в онова, за което толкова много говорих с вас. Господ ме съпровождаше по пътя на правдата, и аз самият се чувствам подтикнат към това – да ви обичам, тоест, с цялата си душа. Голяма вяра и любов живеят във вас, заедно с надеждата за живота. Като разбрах, прочее, че ако полагам грижи да споделям с вас онова, което вече съм получил, ще имам отплата за извършеното служение, погрижих се да ви изпратя това кратко послание, та и вие, наред с вярата, да имате и точно познание. Три са Господните  предписания: любов, ведро свидетелство и радост от делата, извършени по правдата. Чрез пророците Господ ни помогна да разберем миналите и настоящите неща, както и да предвкусим бъдещите. Като виждаме да се изпълняват едно по едно нещата, както Той бе казал, ние трябва да вървим напред в Неговия страх, по най-всеотдаен и възвишен начин. Не като учител, а като един от вас, ще ви обясня немного неща, заради които да можете да се възрадвате в настоящите обстоятелства.

Юдейските жертвоприношения

Макар че дните са трудни и онзи, който има власт, действа, ние трябва да се стремим за наша полза към Господните предписания. Страхът Божи и търпението са защитниците на нашата вяра, великодушието и търпението са нашите съюзници. Когато, благодарение на тях, оставаме свети пред Господа, тогава се радват мъдростта, разумът, знанието и разбирането. Чрез всички пророци Господ ни е показал, че не се нуждае нито от жертви, нито от всесъжения, нито от приноси. Той казва: „За какво са Ми многобройните ваши жертви? Преситен съм на всесъжения и не желая тлъстината на агнета, нито кръвта на телци и козли; не се явявайте с тях пред очите Ми! Кой е искал това от ръцете ви? Не идвайте да тъпчете дворите Ми! Ненужно е да Ми носите хлябове. Тамянът е отвратителен за Мен, и не понасям вашите новолуния и съботи“. Отхвърлил е, прочее,  тези неща, та новият закон на нашия Господ Исус Христос, който не е подчинен на никакви нужди, да не е свързан с каквато и да е жертва, принесена от човек. Казва им още Господ: „Не Аз предписах на бащите ви, когато излизаха от египетската земя, да Ми принасят всесъжения и жертви. Но им заповядах това: Никой от вас да не таи в сърцето си злоба против ближния си, и да не обича лъжесвидетелството“.

Трябва да разберем, ако не сме глупави, плана на добротата на нашия Отец, щом Той ни говори. Желае ние да търсим начин да се доближаваме до Него, без да изпадаме в същите грешки като горепосочените. На нас казва следното: „Жертва на Господа е дух съкрушен, сладко благоухание за Господа е сърцето, което прославя своя Творец“. Така че, братя, трябва да се грижим за нашето спасение, та лукавият, вкарвайки ни в заблуждение, да не ни отведе далеч от живота ни.

Постът

И пак (Господ) им казва за същите неща: „Защо постите за Мен, щом гласът ви днес се е чул в кавга? Не е този постът, който желая – казва Господ, – нито човекът да унижава душата си. Дори да превиете като ярем врата си и да се облечете във вретище, дори да легнете в праха, не този е постът, който желая“. На нас казва: „Ето постът, който си избрах, казва Господ: Развържи всеки възел на неправдата, разкъсай връзките на принудителните договори, върни свободата на потиснатите и скъсай всяко несправедливо съглашение. Преломявай хляба си с гладните, и ако видиш гол, облечи го. Приеми в дома си бездомните и ако видиш бедняк, не гледай на него с високомерие, и не страни от кръвните си роднини. Тогава светлината ти ще изгрее като зората, дрехите ти веднага ще заблестят, пред тебе ще върви правдата, и ще те обгърне Божията слава“. Тогава ще извикаш, и Бог ще те чуе, и докато ти Му говориш, ще ти каже: Ето Ме, щом си далеч от всеки заговор, от вдигнати (за клетва) ръце, от думи на ропот, щом даваш от сърце хляб на гладния и си милосърден към съкрушената душа“. Предвиждайки това, братя, (Той, Който е) милостив, ни е разкрил предварително всичко, та народът, който си е приготвил, да повярва искрено в Неговия Възлюбен, и ние, да не се обърнем като прозелити срещу Неговия закон.

Последните времена

Нужно е да изучаваме внимателно случващите се събития и да търсим онова, което може да ни спаси. Да избягваме решително всяко нечестиво дело, за да не бъдем повлечени (от него). Да ненавиждаме греха в настоящето, за да бъдем обичани в бъдещето. Да не даваме на душата си волността да върви с грешниците и с нечестивците, за да не станем подобни на тях. Близо е голямата съблазън, за която е писано според Енох: „Затова Господ скъси времената и дните, та Неговият Възлюбен да достигне по-бързо до наследството“. Същото казва и пророкът: „Десет царства ще властват над земята, и сред тях ще се възцари един малък цар, който ще сломи трима царе наведнъж“. Нещо подобно казва за това и Даниил: „Видях четвъртия звяр, кръвожаден и могъщ, по-ужасен от всички морски зверове, и от него да изникват десет рога, а от тях – един малък като израстък, който с един само удар сломи три големи рога“. Трябва да разберете. Моля ви освен това, като че съм един от вас, обичайки всички ви много повече от душата си: (моля ви) да внимавате със себе си и да не заприличате на някои, които трупат вини, казвайки, че Заветът ни е наш. Наш е; но те (юдеите) загубиха напълно Завета, получен от Мойсей. Защото Писанието казва: „И Мойсей остана на планината, постейки четиридесет дни и четиридесет нощи, и получи Господния Завет, тоест каменните скрижали, написани с пръст от ръката Господня. Но когато те се завърнаха към идолите, го загубиха. Господ казва така: „Мойсей, Мойсей, слез бързо долу, защото твоят народ, който аз изведох от египетската земя, се отклони“. Мойсей разбра и хвърли от ръцете си скрижалите. Техният Завет се разби, докато Заветът на обичния Исус бе написан в сърцата ни, с надеждата на вярата в Него. Искайки да ви кажа много неща, не като учител, а както подобава на някой, който обича, за да не изоставяме нищо от онова, което притежаваме, побързах да ви пиша, макар да съм измет. Да бъдем внимателни в тези последни дни. За нищо няма да ни послужи цялото време на живота ни и на вярата ни, ако сега, в трудния момент и сред многобройните съблазни, не се съпротивляваме, както подобава на Божии чеда.

За да не проникне тайно в нас дяволът, да избягваме всяка суета и да презрем завинаги делата на лошия път. Не се изолирайте, възхвалявайки сами себе си, като че вече сте спасени; вместо това, събирайте се, за да търсите общата полза. Защото Писанието казва: „Горко на онези, които се имат за разумни и мъдри в своите очи“. Да станем духовни, да станем храм, съграден от Бога. Доколкото имаме сили, да се грижим за страха Божи в нас и да се борим, за да спазваме заповедите Му, за да се радваме на Неговите присъди. Господ ще съди света, без да гледа на лице. Всеки ще получи според онова, което е вършил. Ако е бил добър, правдата ще върви пред него; ако е бил лош, пред него ще върви възмездието за злината му. Да не правим така, че, оставайки спокойни, мислейки се за призвани, да заспим върху греховете си, и князът на злото да се възцари над нас и да ни отдели от Господнето царство. Помислете и за това, братя мои: като виждате, че след толкова знаци и чудеса, станали в Израил,  (юдеите) са така изоставени, да внимаваме, както е писано, за да не се окажем „мнозина призвани, но малцина избрани“.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.