11 юли – Свети Бенедикт

11 юли – Свети Бенедикт, Абат и Покровител на Европа (Празник)

 

Свети Бенедикт е роден ок. 480 г. в благородно семейство в Нурсия (дн. Норча, Италия). Учи в Рим, но, воден от монашеското си призвание, изоставя светския живот и се оттегля като отшелник в Субиако, където постепенно около него се формира общност. По-късно основава прочутия манастир в Монте Касино, където остава до края на дните си. Почитан е като патриарх на западното монашество и основател на Бенедиктинския Орден, променил духовно европейския континент. Предава Богу дух на 21 март 543 или 560 г. Свети Григорий Велики оставя негово житие в своите „Диалози“. През 1964 г. папа Павел VI го провъзгласява за Покровител на Европа.

 

Из „Правило“ на Свети Бенедикт, Абат и Покровител на Европа

(Пролог 4-22; гл. 72, 1-12; CSEL 75, 2-5.162-163)

Преди всичко трябва да се молиш с постоянни молитви на Бога да ти помогне да завършиш започнатите от тебе добри дела, защото Той не бива да бъде натъжаван от лошите ни дела, след като е благоволил да ни призове да бъдем Негови чеда. В замяна на Неговите дарове ние Му дължим винаги покорство. Ако не правим това, Той, като огорчен баща, ще бъде принуден да обезнаследи един ден Своите чеда, и като страшен Господар, разгневен от вините ни, ще въздаде вечно наказание на онези злодеи, които не са пожелали да следват Неговата слава.

Така че време е да отговорим на призива на Писанието, което казва: Настъпил е часът да се събудим вече от сън (ср. Рим. 13, 11). Да отворим очи за божествената светлина, да слушаме внимателно увещанието, което Бог отправя всеки ден към нас: „О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си“ (Пс. 94, 8). И също: „Който има уши, нека чуе онова, което Духът говори на църквите“ ( Откр. 2, 7).

А какво казва Той? Елате, чеда, слушайте, ще ви науча на страх Господен. Ходете, докато имате светлина, за да не ви обгърне мракът на смъртта (ср. Йоан 12, 35).

Господ търси сред множеството народ Своя работник и му казва: Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага? ( ср. Пс. 33, 13). Ако ти, чувайки тези думи, отговориш: „Да, искам го!“, Бог ти казва: Ако искаш да имаш истински и вечен живот, пази езика си от зло и устата ти да не произнасят коварни думи; избягвай злото и прави добро; търси мир и следвай го (ср. Пс. 33, 13). Ако вършите това, очите Ми ще бъдат над вас и ушите Ми ще бъдат внимателни към молитвите ви: още преди да Ме призовете, ще кажа: Ето Ме.

Има ли нещо по-сладко, възлюбени братя, от този глас на Господа, който ни кани? Ето: понеже ни обича, Той ни посочва пътя на живота.

Затова, препасали бедрата си с вяра и с добри дела, водени от Евангелието, да напредваме в пътищата си, за да заслужим да видим в Неговото царство Онзи, Който ни е призовал. Но ако искаме да обитаваме в жилищата на Неговото царство, трябва да бъдем убедени, че няма да успеем да пристигнем там, ако не сме усърдни в добрите дела.

Както съществува лоша и горчива ревност, която отдалечава от Бога и води в ада, така има и добра ревност, която отдалечава от пороците и води към Бога и към вечния живот. Монасите трябва да се упражняват в тази ревност с пламенна любов. И като се надпреварват в отдаването на чест един другиму, да понасят с най-голямо търпение физическите и нравствените немощи на другите и да бъдат усърдни във взаимното покорство. Никой да не търси собствената изгода, а повече тази на другите; да обичат братята с чисто чувство, да се боят от Бога, да обичат своя абат с искрена и смирена любов.

Да не поставяме нищо пред Христос и така Той в замяна ще отведе всички нас до вечния живот.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.