10 август – Свети Лаврентий

10 август – Свети Лаврентий, Дякон и Мъченик (Празник)

 

Свети Лаврентий е роден Римска Испания през 230 г. Ръкоположен е за дякон в Рим и е натоварен зъс задачата да раздава помощи от името на Църквата на бедните християни. Когато император Валериан започва гонения срещу християните, мъченическа смърт претърпяват папа Сикст II и седем негови дякони. Лаврентий също е арестуван и от него искат да се отрече от вярата си и да предаде имуществата на Църквата. Той приема с героично търпение и упование в Бога жестоките изтезания и накрая е умъртвен, като го изгарят жив върху нагорещена решетка. Мъченическата му смърт е на 10 август 258 г.

 

Из „Слова“ на Свети Августин, Епископ и Църковен Учител

(Слово 304, 14; Patrologia Latina 38, 1395-1397)

Днес Римската Църква чества деня на триумфа на Лаврентий, ден, в който той отхвърли света на злото. Потъпка го, когато се беше развилнял бясно срещу него, презря го, когато го примамваше с ласкателства. И в единия случай, и в другия победи сатаната, който го увещаваше да избегне преследването.

Свети Лаврентий беше дякон на Римската Църква. Там той бе служител на Кръвта Христова и там проля кръвта си в името на Христа.

Блаженият апостол Йоан описа ясно тайната на Господнята Вечеря, когато каза: „Както Христос даде живота Си за нас, така и ние сме длъжни да даваме живота си за братята“ (1 Йоан 3, 16). Лаврентий, братя, бе разбрал всичко това. Бе го разбрал и бе го приложил на дело. И наистина отдаде онова, което бе получил на тази трапеза. Възлюби Христа в живота си и Му подражаваше в смъртта си.

И ние, братя, ако наистина обичаме, да Му подражаваме. Защото не бихме могли да отдадем по-прекрасен плод на любовта си от онзи, който се състои в подражанието на Христа, Който „пострада за нас, като ни остави пример, за да вървим по стъпките Му“ (1 Петър 2, 21). С това апостол Петър изглежда иска да каже, че Христос бе пострадал само за онези, които вървят по стъпките Му, и че Христовите Страдания са от полза само за онези, които Го следват. Светите мъченици Го последваха чак до проливането на кръвта си, чак до уподобяването на Страданията Му. Последваха Го мъчениците, но не само те. Защото, след като те преминаха, мостът не беше разрушен; и не пресъхна изворът, от който те бяха пили.

Обаче в прекрасната градина на Господа, братя, са не само розите на мъчениците, но и лилиите на девиците, бръшлянът на онези, които живеят в брак, теменугите на вдовиците. Никоя категория хора не бива да се съмнява в своето призвание: защото Христос страда за всички. С цялата истина бе писано за Него: „Той иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1 Тимотей 2, 4).

Затова да се опитаме да разберем по какъв начин, освен чрез проливане на кръвта си, освен изпитанието на преследването, християнинът трябва да следва Учителя. Апостолът, говорейки за Христа Господа, казва: „Той, бидейки в образ Божи, не счете за похищение да бъде равен Богу“. Каква възвишеност!

„Но понизи Себе Си , бидейки послушен до смърт, и то смърт кръстна“ (Филип. 2, 6-7). Какво понижение!

Христос се смири: ето ти, християнино, пример за подражание. Христос стана послушен: а защо ти се възгордяваш? След като премина всички степени на това понижение, след като победи смъртта, Христос се възнесе на небето. Нека Го последваме. Да слушаме Апостола, който казва: „Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, където Христос седи отдясно на Бога“ ( Кол. 3, 1).

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.