1юни-4юли – Непорочно Сърце Мариино

между 1 юни и 4 юли – Непорочно Сърце Мариино (Възпоминание)

 

Още през 1643 г. Св. Йоан Йод (Еудес) поставя  началото на това честване във Франция. През 1944 г. папа Пий XII го разпространява над цялата Църква, фиксирийки датата му след Тържеството на Пресветото Сърце Исусово. По този начен се подчертава дълбоката връзка между Мария и нейния Син – Божието Слово, станало плът, както и Божията Майка в историята на спасението.

 

Из „Слова“ на Свети Лаврентий Джустиниани, Епископ

( Слово 8, за празника на Очистването на Блажена Дева Мария: Opera, 2, Venezia 1751, 38-39)

Мария размишляваше в сърцето си за всичко, което получаваше чрез четене, чрез виждане, чрез слушане; и колко голямо бе израстването й във вярата, какви заслуги печелеше, от колко голяма мъдрост бе озарена и с какъв огромен пожар от любов напредваше все повече и повече.

Тя отваряше пред себе си вратата на небесните тайни и се изпълваше с радост, обогатяваше се изобилно с дара на Светия Дух, насочена към Бога, и в същото време запазваше дълбокото си смирение.

Действието на божествения дар се отличава с това, че издига от бездните към висините и води от слава към слава.

Блажено е сърцето на Дева Мария, което, имайки в себе си Светия Дух и радвайки се на Неговото учение, винаги е било послушно на волята на Божието Слово!

Мария не бе движена от някакво свое чувство или от своята воля, но следваше външно пътищата на вярата, които премъдростта отвътре й посочваше. И наистина подобаваше на божествената Премъдрост, която направи свое жилище дома на Църквата, да си служи с Пресвета Мария, за да ни научи на спазването на закона, на правилото на единството и на изискването за духовна жертва.

О, вярна душо, подражавай на Дева Мария. Влез в храма на сърцето си, за да се обновиш духовно и да получиш прошка за греховете си. Помни, че Бог цени повече намерението, с което извършваме някои дела, отколкото самите дела, сторени от нас. Затова да се обърнем с душата си към Бога чрез съзерцание и да се посветим на Него, за да можем да очакваме напредък в добродетелите и да извършваме старателно добри дела в служба на ближния; да правим всичко така, че винаги да се чувстваме водени от любовта. Ще повторим, че духовната жертва, която ни очиства и се възнася, желана от Бога, не е толкова сама по себе си дело на ръцете ни, а духовно жертвоприношение, което се извършва в храма на сърцето ни, оживено от присъствието и благоволението на Христа, нашия Господ.

 

източник: https://catholicvt.net/ (сайт на католическата енория Велико Търново)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.