Dominus Vobiscum

Четивата на литургиите

Това е словото Божие

ноември   –   декември 2022 г.   – януари

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя