четвъртък след 1 януари литургия

ЧЕТВЪРТЪК СЛЕД 1 ЯНУАРИ

 

Входен Антифон                       Срв. Ив. 1, 1

В началото и преди вековете Бог беше Словото, и Той благоволи да се роди като Спасител на света.

 

Колекта преди Богоявление

Боже, който чрез Рождението на Твоя Единороден Син започ­на по чуден начин изкупителното дело на Твоя народ, + мо­лим Ти се, дай на Твоите верни вяра, * за да постигнат под Твое­то ръковотство обещаната награда в небето. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и цару­ва в единство със Светия Дух, през всички векове на ве­ко­вете.

или след Богоявление

Боже, който чрез Твоя Син откри на всички народи светли­ната на вечната мъдрост, + стори Твоят народ да познае бля­съ­ка на своя Изкупител, * та напредвайки в познанието на ис­ти­ната, да стигне до вечната светлина. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в един­ство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

Над даровете

Приеми, Боже, нашите дарове, с които се извършва свята обмяна, + та принасяйки полученото от Тебе, * да заслужим да приемем самия Тебе. Чрез Христа нашия Господ.

Предисловие за Рождество Христово 1–3 или за Богоявление

 

Причастен Антифон                       Ив. 3, 16

Бог толкова обикна света, че даде своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

 

Следпричастна

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, + нашият живот да бъде винаги подкрепян от силата на Светите Тайни. Чрез Христа нашия Господ.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.