Четвъртък след Пепеляна Сряда

ПОСТНО ВРЕМЕ

Четвъртък след Пепеляна Сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                         30,15-20

Говори Мойсей на народа, казвайки: Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло, да обичаш Господа, твоя Бог, да вървиш по Неговите пътища и изпълняваш за поведите, наредбите и законите Му, и ще живееш; и ще се размножиш и ще те благословя в земята, в която отиваш, за да я завладееш.

Ако пък се отвърне сърцето ти, и побъркаш, и почнеш да се кланяш на други богове и им служиш, то, обаждам ви днес, че ще загинете и не ще останете дълго на земята, за която преминавате Йордан, за да я завладеете.

За свидетели пред вас призовавам днес небето и земята: живот и смърт ти аз предложих, благословение и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти; и да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да се привързваш към Него, защото в това е твоят живот и дългоденствие така ти ще пребъдваш на земята, която Господ с клетва бе обещал на отците Авраам, Исаак и Яков, да им я даде.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 1,1-4.6 (О: Ис 39,5а)

 

О Блажен човек, който възлага надеждата на Господа.

 

Блажен е оня човек, който не отива събранието на нечестивци, и в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. O

 

И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

 

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:  Покайте се, казва Господ; защото се приближи царството небесно. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,22-25

В онова време:

Исус каза на учениците си, че Син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.

А към всички казваше „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби, или повреди?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.