Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част четвърта - Раздел първи - Глава трета

Въпроси 567-577

ГЛАВА ТРЕТА

 

Молитвен Живот

 

 1. Кое е най-подходящото време за молитва?

Всяко време е подходящо за молитва, но Църквата предлага на вярващите ритмичност, предназначена да подхранва постоянното моление: сутрешна и вечерна молитва, молитва преди и след хранене, литургия на часовете, неделна Евхаристия, света броеница; празници на литургичната година.

 

“Трябва да си спомняме за Бог по-често, отколкото дишаме“

(Св. Григорий Назиански).

 

 1. Как се изразява молитвеният живот?

Християнското предание е запазило три основни начина за изразяване и живеене на молитвата: устна молитва, медитация и съзерцателна молитва. Тяхната обща черта е съсредоточаването на сърцето.

 

Изразяване на молитвата

 

 1. Какво характеризира устната молитва?

Устната молитва съединява тялото с вътрешната молитва на сърцето. И най-вътрешната молитва не пренебрегва устната молитва. Във всеки случай тя винаги трябва да произтича от личната вяра. С молитвата Отче наш Исус ни научи на съвършената форма на устна молитва.

 

 1. Що е медитация?

Медитацията е молитвено размишление, което изхожда преди всичко от Словото Божие в Библията. Тя си служи с мисълта, въображението, чувството и желанието, за да задълбочи нашата вяра, да обърне нашето сърце и да засили нашата волята да следваме Христос. Тя е предварителна стъпка към единение в любовта с нашия Господ.

 

 1. Що е съзерцателна молитва?

Съзерцателната молитва е просто поглед към Бог, отправен в тишина и любов. Това е един дар от Бог, момент на чиста вяра, когато молещият се търси Христос, подчинява се на любящата воля на Отец и съчетава цялото си битие под действието на Светия Дух. Света Тереза от Авила я определя като съкровено приятелско отношение, „при което често разговаряме лице в лице с Бог, от Когото знаем, че сме обичани“.

 

Молитвата като борба

 

 1. Защо молитвата е борба?

Молитвата е дар на благодатта, но предполага винаги и решителен отговор от наша страна, защото този, който се моли, се бори срещу самия себе си, срещу обкръжението си и особено срещу Изкусителя, който прави всичко възможно, за да го отклони от молитвата. Молитвената борба е неделима от напредъка в духовния живот. Молим се както живеем, защото живеем както се молим.

 

 1. Има ли възражения относно молитвата?

Освен погрешните схващания мнозина смятат, че нямат време за молитва или че тя е безполезна. Тези, които се молят, могат да се обезсърчат от трудностите и привидните неуспехи. За да преодолеем тези препятствия са необходими смирение, упование и постоянство.

 

 1. Кои са препятствията пред молитвата?

Обичайното препятствие за молитвата е разсеяността. Тя отклонява вниманието ни от Бог, но може и да ни разкрие към какво сме привързани. Тогава сърцето ни трябва смирено да се обърне към Господа. Молитвата често е обхваната от сухотата, чието преодоляване позволява чрез вярата да се присъединим към Господа, дори и без осезателно утешение. Унинието е форма на духовен мързел, която се дължи на спад в бдителността и занемаряване на сърцето.

 

 1. Как се засилва синовното ни доверие?

Синовното доверие е подложено на изпитание, когато мислим, че не сме чути. Тогава трябва да се запитаме дали за нас Бог е Отец, или просто средство, за да получим, каквото желаем. Ако молитвата ни се съединява с тази на Исус, знаем, че Той ни дава много повече от един или друг дар – получаваме Свети Дух, който преобразява сърцето ни.

 

 1. Възможно ли е всеки миг да се молим?

Да се молим е винаги възможно, защото времето на християнина е времето на възкръсналия Христос, Който е с нас „през всички дни“ (Мат. 28:20). Затова молитва и християнски живот са неделими.

 

„Да се отправя усърдна и постоянна молитва е възможно дори на пазара или в самотна разходка; седнали в магазина, било когато купувате или когато продавате, или дори когато готвите“ (Св. Йоан Златоуст).

 

 1. Що е молитвата на Часа на Исус?

Така се нарича свещеническата молитва на Исус на Тайната вечеря. Исус, Великият първосвещеник на Новия завет, я отправя към Отец, когато идва Часът на Неговото „преминаване“ (Пасхата) при Отец, 2758 Часът на Неговото жертвоприношение.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.