Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част четвърта - Раздел първи - Глава първа

Въпроси 434-556

 1. Що е молитва?

Молитвата е издигането на душата към Бог или молба към Бог за блага, съответстващи на Неговата воля. Тя е винаги Божи дар, който идва на среща с човека. Християнската молитва е личната и жива връзка на Божиите чада с техния безкрайно добър Отец, с Неговия Син Исус Христос и със Свети Дух, който обитава сърцата им.

 

ГЛАВА ПЪРВА

Откровение към Молитва

 

 1. Защо всички са призвани към молитва?

Защото именно Бог, първи, чрез Сътворението извиква всяко същество от нищото, и дори и след падението, човек продължава да е способен да разпознава своя Създател и запазва желанието за Този, Който го е повикал към съществуване. Всички религии и особено цялата история на Спасението свидетелстват за това желание у човека за Бог. Ала Бог е първият, който неуморно привлича всеки човек към тайнствената среща в молитвата.

 

Откровението към молитва в Стария завет

 

 1. С какво Авраам е образец за молитва?

Аврам е образец за молитва, защото върви в присъствието на Бог, 2570-2573 Когото слуша и Комуто се подчинява. Неговата молитва е борба на 2592 вярата, защото той продължава да вярва във верността на Бог дори и в моментите на изпитание. Впрочем, след като приема под своята шатра Господ, Който му доверява Своя замисъл, Авраам дръзва да се застъпи за грешниците със смело доверие.

 

 1. Как се моли Мойсей?

Молитвата на Мойсей е типична съзерцателна молитва. Бог, Който 2574-2577 вика Мойсей от горящата къпина, разговоря често и дълго с него, „лице 2593 с лице, като да говореше с приятеля си“ (Изх. 33:11). От тази близост с Бог Мойсей черпи силата си, за да се застъпи упорито в полза на народа; неговата молитва предобразява застъпничеството на единствения посредник, Исус Христос.

 

 1. Какви са отношенията в Стария завет между храм – цар – молитва?

В сянката на обиталището на Бог – Ковчега на завета, а по-късно и храма – се извършва молитвата на Божия народ под ръководителството на неговите пастири. Сред тях е Давид – царят „по сърце на Бога“, пастирят, който се моли за своя народ. Неговата молитва е образец за молитва на народа, защото тя е приобщаване към Божието обещание и е доверие, изпълнено с любов към Този, Който е Единствен Цар и Господ.

 

 1. Каква е ролята на молитвата в мисията на пророците?

Пророците черпят от молитвата просветление и сила, за да призовават народа към вяра и обръщане на сърцето. Те влизат в дълбока близост с Бог и се застъпват за своите братя, на които възвестяват видяното и чутото от Господ. Илия е баща на пророците, на тези, които търсят лицето на Бог. На планината Кармил той постига завръщането на народа във вярата, благодарение на намесата на Бог, Комуто се моли: „Чуй ме Господи, чуй ме!“ (3 Царств. 18:37).

 

 1. Каква е значението на псалмите в молитвата?

Псалмите са върхът на молитвата в Стария завет – Словото Божие се превръща в молитва на човека. Неразделно лична и обща, тази вдъхновена от Свети Дух молитва възхвалява чудните дела на Бог в сътворението и историята на спасението. Христос се моли с псалмите и ги довежда до изпълнение. Затова те остават съществен и постоянен елемент от молитвата на Църквата, подходящи за хората при всички обстоятелства и всяко време.

 

Молитвата е напълно открита и осъществена в Исус

 

 1. От кого Исус се научи да се моли?

Исус, със Своето човешко сърце, се научи да се моли от Своята майка и от еврейската традиция. Но Неговата молитва блика от много по-таен извор, защото е вечният Син Божи, Който в святата Си човешка същност отправя към Своя Отец съвършената синовна молитва.

 

 1. Кога се моли Исус?

Евангелието показва често Исус в молитва. Виждаме Го да се уединява за молитва дори през нощта. Моли се преди решителните моменти на Своята мисия или тази на апостолите. Всъщност, целият Му живот е молитва, защото е в постоянно общение на любов с Отец.

 

 1. Как се моли Исус в Своето страдание?

Молитвата на Исус при скръбта Му в Гетсиманската градина и последните Му думи на Кръста разкриват дълбочината на Неговата синовна молитва. Исус осъществява любящия замисъл на Отец и поема върху Себе Си всички терзания на човечеството, всички молби и ходатайства от историята на Спасението. Той ги представя на Отец, Който ги приема и изпълнява, като възкресява Исус от мъртвите, надвишавайки всяка надежда.

 

 1. Как ни учи Исус да се молим?

Исус ни учи да се молим не само с молитвата Отче наш, но и с примера на Своята молитва. Така освен съдържанието Той ни показва 2621 нагласите необходими за всяка истинска молитва: чистота на сърцето, което търси Царството и прощава на враговете си; дръзко и синовно доверие, отиващо отвъд онова, което чувстваме и разбираме; бдителност, която предпазва ученика от изкушение.

 

 1. Защо молитвата ни е действена?

Молитвата ни е действена, защото е единена във вярата с тази на Исус. Чрез Него християнската молитва се превръща в любовно общение с Отец. Затова и ние можем да представим молбите си пред Бог и да бъдем чути: „Искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“ (Иоан. 16:24).

 

 1. Как се моли Дева Мария?

Молитвата на Дева Мария се характеризира с нейната вяра и с великодушното отдаване на цялото ѝ същество на Бог. Майката на Исус е също новата Ева, „Майката на живите“. Тя се моли на Исус, нейния Син, за нуждите на хората.

 

 1. Съществува ли в Евангелието молитва на Дева Мария?

Освен застъпничеството на Дева Мария в Кана Галилейска, Евангелието ни дава Величанието (Magnificat, Лук. 1:46-55), което е едновременно химн на Божията Майка и химн на Църквата, радостна благодарност, която се издига от сърцата на бедните, защото тяхната надежда е удовлетворена с изпълнението на Божието обещание.

 

Молитвата във времето на Църквата

 

 1. Как се моли първата християнска общност в Йерусалим?

В началото на Деяния на Апостолите пише, че в първата общност в Йерусалим, научена от Свети Дух на молитвен живот, вярващите „постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите“ (Деян. 2:42).

 

 1. Как се намесва Свети Дух в молитвата на Църквата?

Свети Дух, вътрешният Учител на християнската молитва, учи Църквата на живот в молитва и я кара да влиза все по-дълбоко в съзерцание и единение с непроницаемата тайна на Христос. Формите на молитва – такива, каквито ги изразяват апостолските и каноничните писания – ще останат норма за християнската молитва.

 

 1. Кои са основните форми на християнската молитва?

Те са благослов и обожаване, просителна и ходатайствена молитва, благодарствена и славословна молитва. Евхаристията съдържа и изразява всичките форми на молитва.

 

 1. Що е „благослов“?

Благословът е отговорът на човека за Божите дарове; ние благославяме Всемогъщия, Който пръв ни благославя и изпълва със Своите дарове.

 

 1. Как може да се определи обожанието?

Обожанието е преклонението на човека, който се признава, че е творение, пред своя Трисвят Творец.

 

 1. Кои са различните форми на просителната молитва?

Тя може да бъде искане на прошка както и смирено и изпълнено с доверие искане за всички наши както духовни, така и материални потребности. Ала първото нещо, което трябва да желаем, е идването на Царството.

 

 1. В какво се състои ходатайството?

Ходатайството е искане в полза на друг. То ни приобщава и единява с молитвата на Исус, който ходатайства пред Отец за всички хора, особено за грешниците. Ходатайството трябва да обхване дори и враговете ни.

 

 1. Кога се благодари на Бог?

Църквата непрестанно благодари на Бог, най-вече като отслужва Евхаристията, в която Христос я прави съучастница в Своята благодарност към Отец. За християнина всяко събитие се превръща в причина на благодарствено приношение.

 

 1. Що е славословна молитва?

Славословието е вид молитва, която най-непосредствено признава, че Бог е Бог. Тя е напълно безкористна: възпява Бог заради самия Него и Го възхвалява, защото Той е.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.