Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част четвърта - Раздел първи - Глава втора

Въпроси 557-566

ГЛАВА ВТОРА

 

Преданието за Молитвата

 

  1. Какво е значението на Преданието спрямо молитвата?

Именно чрез живото предание на Църквата Свети Дух учи божите чеда на молитва. Всъщност молитвата не се свежда до спонтанен изблик на вътрешен импулс, а изисква съзерцание, изучаване и разбиране на духовните същности, които се преживяват.

 

При изворите на молитвата

 

  1. Кои са изворите на християнската молитва?

Те са: Словото Божие, което ни дава „превъзходството на познаването на Христос“ (Фил. 3:8); Литургията на Църквата, която известява, осъществява и комуникира тайната на Спасението; богословските добродетели; всекидневните обстоятелства, защото в тях можем да срещнем Бог.

 

“Обичам те, Господи, а единственото ми желание за което Те моля, е да Те обичам вечно… Боже мой, ако езикът ми не може да ти казва всеки миг, че Те обичам, искам сърцето ми да Ти го повтаря при всяко мое дихание“ (Св. Жан-Мари Виане).

 

Пътят на молитвата

 

  1. Съществуват ли различни пътища на молитва в Църквата?

В Църквата съществуват различни пътища на молитва, свързани с различния исторически, социален и културен контекст. На Учителната власт принадлежи задължението да разпознава тяхната вярност към Преданието на апостолската вяра, а на духовниците и катехистите – задължението да обясняват техния смисъл, който винаги се отнася към Исус Христос.

 

  1. Кой е пътят на нашата молитва?

Пътят на нашата молитва е Христос, защото тя се отправя към Бог, нашия Отец, но достига до Него само ако поне по подразбиране се молим в името на Исус. Неговото човешко естество е всъщност единственият път, чрез който Свети Дух ни учи да се молим на нашия Отец. Ето защо литургичните молитви завършват с формулата „Чрез нашия Господ Исус Христос“.

 

  1. Каква е ролята на Свети Дух в молитвата?

Тъй като Свети Дух е вътрешният Учител на християнската молитва и ние „не знаем, за какво да се помолим, както трябва“ (Рим. 8:26), Църквата ни приканва да Го призоваваме и умоляваме при всеки случай: „Ела, Душе Свети!“

 

  1. Доколко християнската молитва е Мариина?

На основание на особеното взаимодействие на Мария със Свети Дух Църквата обича да се моли на Дева Мария и с Дева Мария, съвършено молещата се, за да величае и призовава с нея Господ. В същност тя ни „показва пътя“, който е нейният Син, Единственият посредник.

 

  1. Как Църквата се моли на Дева Мария?

Преди всичко с Радвай се, благодатна Марийо (Ave Maria) – молитва, с която Църквата проси ходатайството на Светата Дева. Други Богородични молитви са: Броеница (Розария), Акатист, Параклис, химните и църковните песни на различните християнски предания.

 

Водачи в молитвата

 

  1. По какъв начин светците са водачи в молитвата?

Светците са нашите образци за молитва, като от тях също просим да ходатайстват пред Светата Троица за нас и за целия свят. Тяхното ходатайство е височайшето служение, което дават на Божия промисъл. В общението на светците през дългата история на Църквата са се развили различни духовности, които учат да се живее и практикува молитвата.

 

  1. Кой ни възпитава в молитвата?

Християнското семейство е първото огнище за възпитание в молитвата. Всекидневната семейна молитва е особено препоръчвана, защото е първото свидетелство за молитвения живот на Църквата. Катехизисът, молитвените групи и духовното ръководство са школа и помощник за молитвата.

 

  1. Кои места са благоприятни за молитва?

Човек може да се моли навсякъде, но изборът на подходящо място не е безразличен за молитвата. Църквата е подобаващото място за литургичната молитва и евхаристичното обожание. Други места също са подходящи за молитва: „молитвен кът“ у дома, манастир или светилище.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.