Генерални Аудиенции

Църквата е Тялото на Христос

19 юни 2013 – Папа Франциск

Църквата е Тялото на Христос

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Днес спирам да размишлявам върху друг израз, с който Вторият Ватикански събор посочва природата на Църквата: тяло; Съборът казва, че Църквата е Тялото на Христос (вж. Lumen gentium, n. 7).

Бих искал да започна с един текст от Деянията на апостолите, който добре познаваме: обръщането на Савел, по-късно наречен Павел, един от най-големите евангелизатори (вж. Деян. 9:4-5). Савел е гонител на християните, но докато пътува по пътя за град Дамаск, внезапно го обгръща светлина, той пада на земята и чува глас, който му казва: „Савле, Савле, защо ме гониш ?”. Той пита: „Кой си ти, Господи?“ и гласът отговаря: „Аз съм Исус, когото ти гониш“ (ст. 3-5). Опитът на Свети Павел ни говори за това колко дълбоко е единството между нас, християните, и Христос. Когато Исус се възнесе на небето, той не ни остави сираци, но чрез дара на Светия Дух нашият съюз с Него стана още по-интензивен. Вторият Ватикански събор казва, че „като предава Своя Дух, Христос мистично съставя като Свое тяло онези свои братя, които са призовани заедно от всяка нация“ (Lumen Gentium, n. 7)

Образът на тялото ни помага да разберем тази дълбока връзка Църква-Христос, която св. Павел развива по особен начин в своето Първо послание до Коринтяните (вж. Глава 12). Първо, тялото ни напомня за живата реалност. Църквата не е социална, културна или политическа асоциация, а живо тяло, което ходи и действа в историята. И това тяло има глава, Исус, който го води, храни и поддържа. Това е момент, който бих искал да подчертая: ако човек отдели главата от останалата част на тялото, целият човек не може да оцелее. В Църквата е така: трябва да останем все по-дълбоко свързани с Исус. Но не само това: както е важно жизнената кръв да тече през тялото, за да живеем, така трябва да позволим на Исус да работи в нас, да оставим Словото Му да ни води, присъствието Му в Евхаристията да ни храни, да ни дава живот, Неговата любов укрепва любовта ни към ближния. И това завинаги! Завинаги! Скъпи братя и сестри, нека останем обединени с Исус, нека Му се доверим, нека ориентираме живота си според Неговото Евангелие, нека се храним с ежедневна молитва, със слушане на Божието Слово, с участие в Тайнствата.

И тук стигам до втори аспект на Църквата като Тяло Христово. Свети Павел казва, че както членовете на човешкото тяло, макар и различни и много, образуват едно тяло, така и ние сме кръстени от един Дух в едно тяло (вж. 1 Коринтяни 12:12-13). Следователно в Църквата има разнообразие и многообразие от роли и функции; няма плоска еднородност, а изобилие от дарби, които Светият Дух раздава. И все пак има общение и единство: всеки се свързва с другия и се събира, за да образува едно живо тяло, дълбоко свързано с Христос. Нека помним това добре: да бъдем част от Църквата означава да бъдем обединени с Христос и да получим от Него божествения живот, който ни кара да живеем като християни; това означава да останем обединени с папата и епископите, които са инструменти на единството и общението; и това също означава да се научим да преодоляваме субективизма и разделението, да се разбираме по-добре, да хармонизираме разнообразието и богатството на всеки човек; с една дума да обичаме повече Бог и хората до нас, в семейството, в енорията, в сдруженията. Тялото и крайникът, за да живеят, трябва да бъдат обединени! Единството винаги превъзхожда конфликта! Конфликтите, ако не бъдат разрешени правилно, ни разделят един от друг, отделят ни от Бога. Конфликтът може да ни помогне да растем, но може и да ни раздели. Нека не тръгваме по пътя на разделението, на борбата помежду си! Всички обединени, всички обединени в нашите различия, но обединени, винаги: това е пътят на Исус. Единството превъзхожда конфликта. Единството е благодат, за която трябва да молим Господ да ни освободи от изкушението на разделението, на конфликта между нас, на егоизма, на клюките. Колко зло правят клюките, колко зло! Никога не клюкарствайте за другите, никога! Толкова много щети за Църквата идват от разделение сред християните, от пристрастия, от тесни интереси. Разделението между нас, но и разделение между общностите: евангелски християни, православни християни, католици, защо сме разделени? Трябва да се опитаме да постигнем единство. Ще ви кажа нещо: днес, преди да изляза от вкъщи, прекарах 40 минути, повече или по-малко, половин час, с един евангелски пастор и се молихме заедно и търсихме единство. Тъй като ние трябва да се молим заедно като католици, а също и с други християни, молете се Господ да ни даде дара на единството, единството между нас. Но как ще имаме единство между християните, ако не сме способни на това помежду си, като католици? Или в нашите семейства? Толкова много семейства се карат и са разделени! Търсете единството, единството, което изгражда Църквата. Единството идва от Исус Христос. Той ни изпраща Светия Дух, за да създаде единство.

Скъпи братя и сестри, нека молим Бога: помогни ни да бъдем членове на Тялото на Църквата, все по-дълбоко съединени с Христос; помогни ни да не караме Тялото на Църквата да страда от нашите конфликти, нашите разделения, нашия егоизъм. Помогни ни да бъдем живи членове, свързани един с друг чрез тази уникална сила, любовта, която Светият Дух излива в сърцата ни (вж. Римляни 5:5).

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, сряда, 19 юни 2013 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.