Христос Цар – II вечерна

Христос Цар

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За нас, Христе, Ти единствен

Цар си на време и вечност,

Владетел на всички хора,

Съдник най- висш на сърцата.

 

На Тебе ангели пеят,

Тебе безспир величаят,

така и ние Те славим –

Господ на цяла вселена.

 

Размирните покоряваш,

Ти, Който Княз на мира си,

зовеш синовете блудни

в Свойто единствено стадо.

 

Прие за това да страдаш,

кръста смирено прегърна ,

яви ни сърце ранено,

с пламък на обич горящо.

 

Прие за това да бъдеш

хляб и вино на олтаря,

от Твоите свети рани

бликат спасителни струи.

 

Исусе, Който владееш

целия свят с любовта Си,

на Тебе вечна прослава

с Отца и Духа Пресвети. Амин.

 

Ант. 1. Христос ще седне на Давидовия престол * и ще царува навеки.

 

Псалом 109

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Христос ще седне на Давидовия престол * и ще царува навеки.

 

Ант. 2. Твоето царство е царство на всички векове * и Твоето владичество във всички родове.

 

Псалом 144

 

Ще Те възпявам, Боже мой, Царю мой, *

и ще благославям Твоето име отвека довека.

 

Всеки ден ще Те благославям *

и ще възхвалям Твоето име отвека довека.

 

Велик е Господ и достоен за хвала, *

и Неговото величие е неизследимо.

 

Род роду ще възхаля делата Ти *

и ще разказва за Твоето могъщество.

 

Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие *

и за Твоите дивни дела.

 

Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела *

и аз ще разгласям за Твоето величие.

 

Ще разгласят паметта на Твоята велика благост *

и ще възпяват Твоята правда.

 

Щедър и милостив е Господ, *

дълготъпрелив и многомилостив.

 

Благ е Господ към всички, *

неговите щедрости са върху всичките Му дела.

 

Да Те славят, Господи, всички Твои дела *

и да Те благославят Твоите светии;

 

да проповядват славата на Твоето царство *

и да разказват за Твоето могъщество,

 

та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество *

и за славното величие на Твоето царство,

 

Твоето царство е царство на всички векове *

и Твоето владичество във всички родове.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Твоето царство е царство на всички векове * и Твоето владичество във всички родове.

 

Ант. 3. На дрехата Му бе написано името: * Цар на царете и Господар на господарите. Нему чест и владичество вовеки.

 

Откр. 19,1в-2а. 5б. 7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог. * 

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби * 

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, * 

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца * 

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. На дрехата Му бе написано името: * Цар на царете и Господар на господарите. Нему чест и владичество вовеки.

 

Четене    1 Кор. 15:25-28

Христос трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта , защото „всичко покори под нозете Му „; а щом се казва, че „всичко е Нему покорено“, очевидно е, че освен Оногова, Който е подчинил Нему всичко. Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.

 

Респонсорий

В. Твоят престол, Боже, * ще пребъде довека.

Вс. Твоят престол, Боже, * ще пребъде довека.

В. Жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.

Вс. ще пребъде довека.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Твоят престол, Боже, * ще пребъде довека.

 

Ант. на Кантика

Даде Ми се всяка власт * на небето и на земята.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Даде Ми се всяка власт * на небето и на земята.

 

Моления

Да молим Христа Царя, Който е преди всичко и в Когото всичко съществува, и да възкликнем:

Да дойде царството Ти, Господи.

Христе , Царю и Пастирю наш, събери Своя народ от всички земни краища

—  и го дари с истина и живот.

Водителю и Спасителю наш, обнови Своя народ: изцели болните, намери изгубените, пази силните,

—  призови онези, които са се отдалечили, събери разпръснатите, укрепи колебливите .

Вечен Съдия, когато предадеш царството Богу и Отцу, вземи ни в славата Си

—  и ни дай да наследим царството, приготвено нам от създание мира.

Княже на мира, унищожи войните

—  и възвести Своя мир на народите.

Исусе Христе, първороден измежду мъртвите,

—  приеми умрелите в славата на Твоето възкресение.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже , Който пожела да подчиниш всичко на Твоя възлюбен Син, Цар на вселената, † направи в добротата Си цялото творение, освободено от робството на греха, * да служи на Твоето величие и безспирно да Те възхвалява . Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.