Христос Цар – I вечерна

Христос Цар

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За нас, Христе, Ти единствен

Цар си на време и вечност,

Владетел на всички хора,

Съдник най- висш на сърцата.

 

На Тебе ангели пеят,

Тебе безспир величаят,

така и ние Те славим –

Господ на цяла вселена.

 

Размирните покоряваш,

Ти, Който Княз на мира си,

зовеш синовете блудни

в Свойто единствено стадо.

 

Прие за това да страдаш,

кръста смирено прегърна ,

яви ни сърце ранено,

с пламък на обич горящо.

 

Прие за това да бъдеш

хляб и вино на олтаря,

от Твоите свети рани

бликат спасителни струи.

 

Исусе, Който владееш

целия свят с любовта Си,

на Тебе вечна прослава

с Отца и Духа Пресвети. Амин.

 

Ант. 1. Ще Му дадат име Цар на мира, * а престола Му ще утвърдя навеки.

 

Псалом 112

 

Хвалете, раби Господни, *

хвалете името Господне.

 

Да бъде благословено името Господне *

отсега и довека.

 

От изгрев- слънце до запад *

да бъде прославяно името Господне.

 

Висок над всички народи е Господ, *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господа , Бога наш, Който живее във висините, *

наклонява се и с внимание гледа на небето и земята;

 

из праха издига бедния *

и от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи като майка, *

радваща се за децата!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Ще Му дадат име Цар на мира, * а престола Му ще утвърдя навеки.

 

Ант. 2. Неговото царство е царство вечно * и всички властници ще служат и ще се покоряват Нему.

 

Псалом 116

 

Хвалете Господа, всички народи, *

прославяйте Го, всички племена;

 

защото Неговата милост към нас е велика, *

и истината Господня пребъдва вечно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Неговото царство е царство вечно * и всички властници ще служат и ще се покоряват Нему.

 

Ант. 3. На Христос бе дадена власт, * слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици.

 

Откр. 4:11; 5:9, 10,12

 

Достоен си, Господи, *

да приемеш славата, честта и силата ,

 

защото Ти си сътворил всичко *

и по Твоя воля всичко съществува, и е сътворено.

 

Достоен си да вземеш книгата *

и да снемеш печатите й,

 

защото Ти бе заклан †

и със Своята кръв ни изкупи за Бога *

от всяко коляно и език, народ и племе ,

 

и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; *

и ще царуваме на земята.

 

Достоен е закланият Агнец †

да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, *

честта, славата и благословението.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. На Христос бе дадена власт, * слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици.

 

Четене     Еф. 1:20-23

Бог възкреси Христа от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко Глава на църквата, която е Негово тяло, пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко.

 

Респонсорий

В. Твое е, Господи, и величие, и сила; * Твое е, Господи, царството.

Вс. Твое е, Господи, и величие, и сила; * Твое е, Господи, царството.

В. Ти стоиш над всичко отгоре като Властител.

Вс. Твое е, Господи, царството.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Твое е, Господи, и величие, и сила; * Твое е, Господи, царството.

 

Ант. на Кантика

Ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида ; * и ще царува над дома Яковов довеки, и царството Му не ще има край.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида ; * и ще царува над дома Яковов довеки, и царството Му не ще има край.

 

Моления

Да молим Христа Царя, Който е преди всичко и в Когото всичко съществува, и да възкликнем:

Да дойде царството Ти, Господи.

Христе , Царю и Пастирю наш, събери Своя народ от всички земни краища

—  и го дари с истина и живот.

Водителю и Спасителю наш, обнови Своя народ: изцели болните, намери изгубените, пази силните,

—  призови онези, които са се отдалечили, събери разпръснатите, укрепи колебливите .

Вечен Съдия, когато предадеш царството Богу и Отцу, вземи ни в славата Си

—  и ни дай да наследим царството, приготвено нам от създание мира.

Княже на мира, унищожи войните

—  и възвести Своя мир на народите.

Исусе Христе, първороден измежду мъртвите,

—  приеми умрелите в славата на Твоето възкресение.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже , Който пожела да подчиниш всичко на Твоя възлюбен Син, Цар на вселената, † направи в добротата Си цялото творение, освободено от робството на греха, * да служи на Твоето величие и безспирно да Те възхвалява . Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.