Христос Цар – год. С – 34огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Христос Цар – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил                     5, 1-3

В онези дни:

Всички Израилеви колена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха:

„Ето, ние сме твои кости и твоя плът. Още вчера и завчера, докле Са-ул царуваше над нас, ти извеждаше и въвеждаше Израиля; и Господ ти каза: „Ти ще пасеш Моя народ Израил, и ти ще бъдеш вожд на Израил.“

Тогава дойдоха и всички старейшини Израилеви при царя в Хеврон и цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон, и помазаха Давид за цар над Израил.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 121, 1-2.4-5 (О: срв 1)

 

О Ще отидем радостни в дома Господен.

 

Зарадвах се, когато ми казаха: „Ще отидем в дома Господен. Ето, нозете ни вече стоят в твоите порти, Иерусалиме. O

 

Там възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Защото там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.“ О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до Колосяните                        1, 12-20

Братя:

Благодарим на Бога Отца, който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син, в когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка за греховете.

Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар; понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е създадено; Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.

И Той е глава на тялото, сиреч на Църквата; той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота, и чрез него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид, което иде. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              23, 35-43

В онова време:

Подиграваха се с Исуса началниците заедно с народа, казвайки:

„Други спаси, нека спаси и Себе Си, ако този е Христос, избраникът Божи.“

Също и войниците се подиграваха с Него, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха: „Ако си Ти юдейският цар, спаси се сам.“ А над Него имаше надпис, написан на гръцки, латински и еврейски: „Този е царят юдейски.“

Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: „Ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас.“ А другият, като заговори, мъмреше този и казваше: „Та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но тоя нищо лошо не е сторил.“

И казваше на Исуса: „Спомни си за мене. Господи, кога дойдеш в царството Си!“

И отговори му Исус: „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.