Христос Цар – год. В – 34огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Христос Цар – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Даниил                      7, 13-14

Гледах в нощните видения, и ето, на небесните облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на Него бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; властта Му е власт вечна, която няма да премине, и царството Му не ще се разруши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 92, 1ав.1с-2.5 (О: 1а)

 

О Господи царува, Той е облечен с величие.

 

Господ царува, Той е облечен с величие; облечен е Господ, и с могъщество препасан. O

 

Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Твоят престол е утвърден от край време; Ти си от века. О

 

Без друго са верни Твоите отровения; на Твоя дом. Господи, подобава светост през дълги дни.  О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                         1, 5-8

Исус Христос е верният свидетел, първородният из мъртвите и началникът на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв, и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници; На Него слава и владичество во веки веков. Амин.

Ето, иде с облаците, и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха; и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин.

Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид, което иде. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              18, 33в-37

В онова време:

Пилат каза на Исуса: „Ти ли си юдейският цар?“

Исус му отговори: „От себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене?“

Пилат отговори: „Та аз юдеин ли съм? Твоят народ и първосве-щениците Те предадоха на мене; какво си сторил?“

Исус отговори: „Моето царство не е на тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят. Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите; но сега царството Ми не е оттук.“

А Пилат Му рече: „Ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всеки, който е от истината, слуша гласа Ми.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.