IV Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 4ау 24дек

IV Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 4ау 24дек

IV седмица Адвентна – Четвъртък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос ще избави….

IV Седмица Адв. –  Сряда утринна – 4ау 23дек

IV Седмица Адв. – Сряда утринна – 4ау 23дек

IV седмица Адвентна – Сряда утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета, изпейте…

IV Седмица Адв. – Вторник утринна – 4ау 22дек

IV Седмица Адв. – Вторник утринна – 4ау 22дек

IV седмица Адвентна – Вторник утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос ще избави….

IV Седмица Адв. – Понеделник утринна – 4ау 21дек

IV Седмица Адв. – Понеделник утринна – 4ау 21дек

IV седмица Адвентна – Понеделник утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета, изпейте…

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау

IV седмица Адвентна – Неделя утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета, изпейте…

III Седмица Адв. – Събота утринна – 3ау 19дек

III Седмица Адв. – Събота утринна – 3ау 19дек

III седмица Адвентна – Събота утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос ще избави….

III Седмица Адв. – Петък утринна – 3ау 18дек

III Седмица Адв. – Петък утринна – 3ау 18дек

III седмица Адвентна – Петък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета, изпейте…

III Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 3ау 17дек

III Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 3ау 17дек

III седмица Адвентна – Четвъртък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос ще избави….

III Седмица Адв. – Сряда утринна – 3ау

III Седмица Адв. – Сряда утринна – 3ау

III седмица Адвентна – Сряда утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алелилуя.   Химн Роса росете небеса отгоре, на облак Праведният да се спусне – живителен дъжд…

III Седмица Адв. – Вторник утринна – 3ау

III Седмица Адв. – Вторник утринна – 3ау

III седмица Адвентна – Вторник утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алелилуя.   Химн Разнася се глас на ангел, звъни в тъмнината нощна, да гинат сънни миражи…