II Седмица Адв. – Вторник утринна – 2ау

II Седмица Адв. – Вторник утринна – 2ау

II седмица Адвентна – Вторник утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алелилуя.   Химн Разнася се глас на ангел, звъни в тъмнината нощна, да гинат сънни…

III Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 3ау

III Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 3ау

III седмица Адвентна – Четвъртък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Аллелуя.   Химн Разнася се глас на ангел, звъни в тъмнината нощна, да гинат сънни миражи…

IV Седмица Адв. – Понеделник утринна – 4ау 20 дек

IV Седмица Адв. – Понеделник утринна – 4ау 20 дек

IV седмица Адвентна – 20 декември Понеделник утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и…

IV Седмица Адв. – Петък утринна – 4ау 24 дек

IV Седмица Адв. – Петък утринна – 4ау 24 дек

IV седмица Адвентна – 24 декември Петък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос…

IV Седмица Адв. –  Четвъртък утринна – 4ау 23 дек

IV Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 4ау 23 дек

IV седмица Адвентна – 23 декември Четвъртък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и…

IV Седмица Адв. – Сряда утринна – 4ау 22 дек

IV Седмица Адв. – Сряда утринна – 4ау 22 дек

IV седмица Адвентна – 22 декември Сряда утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос…

IV Седмица Адв. – Вторник утринна – 4ау 21 дек

IV Седмица Адв. – Вторник утринна – 4ау 21 дек

IV седмица Адвентна – 21 декември Вторник утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и…

III Седмица Адв. – Събота утринна – 3ау 18 дек

III Седмица Адв. – Събота утринна – 3ау 18 дек

III седмица Адвентна – 18 декември Събота утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и…

III Седмица Адв. – Петък утринна – 3ау 17дек

III Седмица Адв. – Петък утринна – 3ау 17дек

III седмица Адвентна – 17 декември Петък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос…

I Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 1ау

I Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 1ау

I седмица Адвентна – Четвъртък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Разнася се глас на ангел, звъни в тъмнината нощна, да гинат сънни миражи…