IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 23дек

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 23дек

IV седмица Адвентна – 23дек Неделя утринна    Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета,…

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 22дек

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 22дек

IV седмица Адвентна – 21дек Неделя утринна    Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета,…

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 21дек

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 21дек

IV седмица Адвентна – 21дек Неделя утринна    Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета,…

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 20дек

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 20дек

IV седмица Адвентна – 20дек Неделя утринна    Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета,…

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 19дек

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 19дек

IV седмица Адвентна – 18дек Неделя утринна    Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета,…

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 18дек

IV Седмица Адв. – Неделя утринна – 4ау 18дек

IV седмица Адвентна – Неделя утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и дървета, изпейте…

III Седмица Адв. – Събота утринна – 3ау 23дек

III Седмица Адв. – Събота утринна – 3ау 23дек

III седмица Адвентна – 23 декември Събота утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос…

III Седмица Адв. – Петък утринна – 3ау 22дек

III Седмица Адв. – Петък утринна – 3ау 22дек

III седмица Адвентна – 17 декември Петък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос…

III Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 3ау 21дек

III Седмица Адв. – Четвъртък утринна – 3ау 21дек

III седмица Адвентна – 21 декември Четвъртък утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алеллуя.   Химн Пророците вдъхновени благовестят на човеци: ще дойде скоро Спасител, света Христос…

III Седмица Адв. – Сряда утринна – 3ау 20дек

III Седмица Адв. – Сряда утринна – 3ау 20дек

III седмица Адвентна – 20 декември Сряда утринна   Водещ: Боже, ела ми на помощ! Народ: Господи, побързай да ми помогнеш. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин. Алелилуя.   Химн Ликувай, небе, земя, тържествувай, шумете морета , реки, ромонете, гори и…