Успение Богородично

Успение Богородично – 15 август

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от откровението на Свети Иван Апостол                11,19а; 12,1.3-6а.10ав

Отвори се на небето храмът на Бога и яви се голямо знамение на небето; жена, обкръжена в слънцето, месечината под нозете й, а на главата си имаше венец от дванадесет звезди.

След това се яви друго знамение на небето: Ето, голям червей дракон със седем глави и десет рога, а на главата му седем корони. Опашката му повлече една трета част от небесните звезди и ги свали на земята. Драконът застана пред жената, която щеше да ражда, та след като роди, да изяде детето й.

И тя роди Син, който ще управлява всички народи със железен скиптър; и детето бе грабнато от Бога и при Неговия престол; а жена­та побегна в пустинята, където тя имаше приготвено място от Бога.

И чух на небето висок глас да говори: „Сега настана спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 44, 11-13.14-15.16-17 (О: 11а)

 

О Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.

 

Царски дъщери са между твоите почетни. Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда. Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. О

 

И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ. Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. О

 

ВТОРО ЧЕТИВO

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни               15, 20-26

Братя:

Христос възкръсна от мъртвите като пръв сред починалите; Понеже както смъртта се появи чрез човек, тъй и възкресението от мъртвите се появи чрез човек. Както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички се оживяват. Но всеки на свой ред: пръв Христос, после онези, които са Христови при Неговото идване; а след това ще дойде краят, когато ще предаде царството си на Бога-Отца, когато ще унищожи всяко начало, всяка власт и сила.

Защото Той трябва да царува, „докато постави всички Свои врагове под нозете Си.“ А като последен враг ще бъде унищожена смъртта; защото „всичко подчини под нозете Му.“

Това е Божие слово.

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Отнесена е Мария на небето, ликува ангелското войнство. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука           1,39-56

През онези дни Мария стана и отиде в планината бързо, в един град Юдин. Тя влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.

Щом Елисавета чу поздрава на Мария, проигра детето в утробата й, и Елисавета се изпълни със Свети Дух и извика с висок глас и рече:

„Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. И как така да дойде при мене майката на моя Господ? Защото ето, щом гласът на твоя поздрав стигна до ушите ми, проигра детето радостно в утробата ми. И блажена, която си повярвала, че ще се сбъдне казаното ти от Господа.“

И рече Мария: „Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спа­сителя мой, задето Той милостно погледна смирението на рабинята Си, защото, ето отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е от род в род към онези, които се боят от Него.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престола, и въздигна смирени: гладни с блага изпълни, а богатите отпрати без нищо.

Взе под закрила Своя Отрок Израил, като си спомни милостта, която бе говорил на отците ни – на Авраам и на потомството му довека.“

И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Това е слово Господне.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.