Успение Богородично – I вечерна

Успение Богородично – 15 август

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Здравей, надежда наша,

Здравей, хрисима и набожна,

Здравей, пълна с благодат,

О Дево Марио.

 

Здравей, роза сияйна,

къпина постоянно горяща,

здравей, разцъфнала младочка

от Давидовото коляно.

 

В тебе победена е смъртта,

изкупено е робството,

дарен отново е мира,

отворен е рая.

 

О пресвета Троице,

На Теб благодарствения химн

за Мария нашата Майка,

през вековете на вековете. Амин.

 

Ант. 1. Христос, възнесен на небето, на Майката изцяло чиста отваря Своето Царство, алилуя

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Христос, възнесен на небето, на Майката изцяло чиста отваря Своето Царство, алилуя

 

Ант. 2. Една жена затвори небесната врата, Една жена я отваря за нас: Мария, Майка на Господа, алилуя.

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Една жена затвори небесната врата, Една жена я отваря за нас: Мария, Майка на Господа, алилуя.

 

Ант. 3. Над небесата Мария е въздигната: Слава на Господа Христа, Който живее във вековете!

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Над небесата Мария е въздигната: Слава на Господа Христа, Който живее във вековете!

 

Четене       Рим. 8,30

А които е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.

 

Респонсорий

В. Празник е за ангелите в небето: * Мария е въздигната в слава.

Вс. Празник е за ангелите в небето: * Мария е въздигната в слава.

В. Хвала и почит на нашия Бог:

Вс. Мария е въздигната в слава.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Празник е за ангелите в небето: * Мария е въздигната в слава.

 

Ант. на кантика: Всичките векове ще ме наричат блажена: Бог погледна смирението на Своята слугиня, алилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Всичките векове ще ме наричат блажена: Бог погледна смирението на Своята слугиня, алилуя.

 

Моления

Събрани в хвалебствена молитва, да хвалим Бога, Всемогъщия Отец, Който ни даде в Мария, сигурен залог за утешение и надежда. С упование да кажем:

Марио, която бе изпълнена от Бога с благодатта, моли се за нас

Боже, Който твориш чудеса, Ти позволи на Света Дева Мария да бъде съпричастна, с душата и тялото си, на славата на Възкръсналия Христос,

—  води ни до вечната слава.

Ти, Който си ни дал Мария като Майка, благоволи  чрез Нейното застъпничество да дариш здраве на болните, утешение на скърбящите, прошка на грешниците,

—  дай на всички мир и спасение.

Ти, Който изпълни с благодат Дева Мария

—  зарадвай ни с пълнотата на даровете на Твоя Дух.

Стори да бъде Твоята Църква само едно сърце и една душа.

—  позволи ни да постоянстваме единни в молитвата с Мария, Майката на Исус.

Ти, Който си увенчал Мария царица на небето,

—  направи така, че нашите починали братя и сестри, да се веселят във вечната радост в общението на светиите.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи и вечни Боже, Който въздигна в небесната слава с тяло и душа непорочната Дева Мария, Майката на Твоя Син, стори, молим ти се, като копнеем винаги за небесните неща, да се удостоим да участваме в Нейната слава. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твой Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.