Успение Богородично навечерие

Успение Богородично – 15 август

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из първата книга Паралипоменон             15, 3-4.15-16; 16, 1-2

В онези дни:

Давид събра всички Израилтяни, Йерусалим, за да внесат ковче­га Господен на мястото му, което бе приготвил за него; па свика и синовете Ааронови и левитите.

И синовете левитски понесоха ковчега Божий, както бе заповядал Мойсей по словото Господне, на рамена и върлини. Тогава Давид заповяда на левитските началници да поставят братята си певци със свирила-псалтири, гусли и кимвали, да възгласят на високо радостен глас.

Донесоха ковчега Божий и го поставиха сред скинията, която Да­вид бе направил за него, и принесоха на Бога всесъжения и мирни жертви.

Когато Давид свърши всесъженията и принасянето на мирни жер­тви, благослови народа в име Господне.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 131, 6-7.9-10.13-14 (О: 8)

 

О Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоето могъщество.

 

Ето, ние слушахме за Него в Ефрат, намерихме Го в Иаримските по­лета. О

 

Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на но­зете Му. О

 

Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се за­радват. О

 

Заради Твоя раб Давид не отвръщай лице от Помазаника Си. О

 

Защото Господ избра Сион, пожела си го силно за жилище: „Това е мое покоище на веки; тука ще се поселя, защото го силно пожелах. О

 

ВТОРО ЧЕТИВO

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни               15, 54-57

Братя:

Когато това тленно тяло се облече в нетление и това смъртно тя­ло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово:

„Смъртта бе напълно победена.“ „Де ти е, смърт, победата? Де ти е, смърт, жилото?“ Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да благодарим на Бога, който ни даде победата чрез нашия Господ Исус Христос.

Това е Божие слово.

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Блажени са, които слушат Божието слово, и го пазят. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука           11, 27-28

В онова време:

Когато Исус говореше на народа, една жена от народа издигна глас, и Му рече: „Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал.“

А Той прибави: „Да, но блажени са и ония, които слушат словото Божие и го спазват.“

Това е слово Господне.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.