Генерални Аудиенции

Уважение към Божието дело, източник на брачна духовност

21 ноември 1984 – Папа Йоан Павел II

Уважение към Божието дело, източник на брачна духовност

 

  1. На фона на доктрината, съдържаща се в енцикликата Humanae Vitae, възнамеряваме да очертаем контур на брачната духовност. Дарбите на Светия Дух действат и в духовния живот на съпрузите и по-специално „donum pietatis“, тоест дарбата на уважение към това, което е Божие дело.

  2. Този дар, съчетан с любов и целомъдрие, помага да се идентифицира, в цялото съпружеско съжителство, онзи акт, в който, поне потенциално, съпружеското значение на тялото е свързано с прокреативното значение. Той ни насочва да разберем, сред възможните „прояви на обич“, единственото, наистина изключително значение на този акт: неговото достойнство и последващата сериозна отговорност, свързана с него. Следователно, антитезата на брачната духовност се конституира в известен смисъл от субективната липса на това разбиране, свързано с контрацептивната практика и манталитет. На всичкото отгоре това е огромна вреда от гледна точка на вътрешната култура на човека. Добродетелта на брачното целомъдрие и още повече дарът на уважение към това, което идва от Бога, оформят духовността на съпрузите, за да защитят особеното достойнство на този акт, на тази „проява на обич“, в която истината за „Езикът на тялото” може да бъде изразен само чрез запазване на репродуктивния потенциал.

Отговорното бащинство и майчинство означава духовната оценка – в съответствие с истината – на съпружеския акт в съвестта и волята на двамата съпрузи, които в тази „проява на обич“, след като вземат предвид вътрешните и външните обстоятелства, по-специално биологичните, , изразяват своята зряла готовност за бащинство и майчинство.

3.Уважението към Божието дело допринася брачният акт да не бъде намален и лишен от вътрешността на цялостния съпружески живот – да не се превърне в „навик“ – и че в него има адекватна пълнота на лично и етично съдържание , а също и с религиозно съдържание, тоест преклонение пред величието на Създателя, единственият и последен пазител на източника на живота, и пред съпружеската любов на Изкупителя. Всичко това създава и разширява, така да се каже, вътрешното пространство на взаимната свобода на дара, в което съпружеският смисъл на мъжествеността и женствеността се проявява напълно.

Препятствието пред тази свобода е вътрешното ограничение на похотта, насочено към другия „аз” като обект на наслаждение. Уважението към това, което е създадено от Бога, ни освобождава от това ограничение, освобождава ни от всичко, което свежда другото „Аз“ до обикновен обект: то потвърждава вътрешната свобода на дара.

  1. Това може да се постигне само чрез задълбочено разбиране на личното достойнство, както на женския, така и на мъжкия „Аз“, във взаимно съжителство. Това духовно разбиране е основният плод на дара на Духа, който тласка човека да уважава Божието дело. От това разбиране и следователно косвено от този дар, всички „афективни проявления“, които съставляват сюжета, черпят своята истина. съпружеско значение на продължението на брачния съюз. Този съюз се изразява чрез съпружеския акт само при определени обстоятелства, но той може и трябва да се проявява непрекъснато, всеки ден, чрез различни „афективни прояви“, които се определят от способността за „безкористна“ емоция на „аз“ в отношение към женствеността и – реципрочно – спрямо мъжествеността.

Отношението на уважение към Божието дело, което Духът вдъхва в съпрузите, има огромно значение за тези „афективни прояви“, тъй като ръка за ръка с него върви способността за дълбоко удовлетворение, възхищение, незаинтересовано внимание към „видимото“ красотата на женствеността и мъжествеността и накрая дълбоко оценяване на безкористния дар на „другия“.

  1. Всичко това решава духовната идентификация на това, което е мъжко или женско, на това, което е „телесно“ и в същото време духовно. От тази духовна идентификация възниква съзнанието за единението „чрез тялото“, в защитата на вътрешната свобода на дара. Чрез „афективни прояви“ съпрузите си помагат взаимно да продължат в съюза и в същото време тези „прояви“ защитават във всеки от тях онзи „дълбок мир“, който в известен смисъл е вътрешният резонанс на целомъдрието, ръководено от дарът на уважение към създаденото от Бога.

Този дар включва дълбоко и универсално внимание към човека в неговата мъжественост и женственост, създавайки по този начин вътрешен климат, подходящ за лично общение. Само в този климат на лично общение на съпрузите правилно съзрява потомството, което квалифицираме като „отговорно“.

  1. Енцикликата Humanae Vitae ни позволява да очертаем съпружеската духовност. Това е човешкият и свръхестественият климат, в който – като се вземе предвид „биологичният“ ред и в същото време, въз основа на целомъдрието, поддържано от „donum pietatis“ – се оформя вътрешната хармония на брака, зачитайки това, което Енцикликата нарича „двойното значение на брачния акт” (Павли VI, Humanae Vitae, 12). Тази хармония означава, че съпрузите живеят заедно във вътрешната истина на „езика на тялото“. Енцикликата Humanae Vitae провъзгласява неразривната връзка между тази „истина“ и любовта.

 

Папа Йоан Павел II

Генерална аудиенция

Сряда, 21 ноември 1984 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.