Тяло и Кръв Христови – I вечерна

Тяло и Кръв Христови – 

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Ние сме пшеница Христова,
отгледани в слънцето на Бог,
в изворната водна смес,
белязани от божествена кризма.

Превърни ни в хляб, Отче,
за тайнството на мира:
хляб, дух, тяло,
църквата една свята, о Господи.

О, Христе, славен пастирю,
власт и чест на Теб
с Отца и Светия Дух
през вековете на вековете. Амин.

 

Ант. 1. В спомен на Твоите чудеса, даде хляба на тези, които от теб се боят, Боже на благодат и на любов.

 

Псалом 110

 

Ще Те славя, Господи, от все сърце *

в съвета на праведните и в събранието.

 

Велики са делата на Господа, *

многожелани за всички, които ги обичат.

 

Неговото дело е слава и красота *

и Неговата правда пребъдва вечно.

 

Паметни направи Той Своите чудеса; *

милостив и щедър е Господ.

 

Храна дава на ония, които Му се боят; *

вечно помни Своя завет.

 

Силата на делата Си яви на Своя народ, *

за да му даде езичниците за наследие.

 

Делата на ръцете Му са истина и съд; *

всички Негови заповеди са верни,

 

твърди отвека довека, *

основани върху истина и правота.

 

Той прати избавление на Своя народ; *

установи навеки Своя завет.

 

Свето и страшно е Неговото име! *

Начало на мъдростта е страхът Господен;

 

здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. *

Неговата хвала ще пребъдва вечно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  В спомен на Твоите чудеса, даде хляба на тези, които от теб се боят, Боже на благодат и на любов.

 

Ант. 2. С тлъста пшеница те насища, Този, Който дарява мир на Своята Църква.

 

Псалом 147

 

Хвали, Йерусалиме, Господа; *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепява заворките на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърдява в твоите предели мир, *

с тлъста пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Прати словото Си и всичко се разтапя; *

духне с вятъра Си и води потекат.

 

Той яви Своето слово Якову, *

Своите наредби и Своите съдби – Израилю.

 

На никой друг народ Той не е сторил това *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. С тлъста пшеница те насища, Този, Който дарява мир на Своята Църква.

 

Ант. 3. Исус казва: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

 

Откр. 11,17-18; 12,10б-12а

 

Благодарим Ти, Господи, Боже Вседържителю, *

Който си, Който си бил и Който идеш,

 

задето си проявил Твоята голяма сила *

и си се възцарил!

 

И разлютиха се народите, †

и дойде гневът Ти, *

и времето да бъдат съдени мъртвите,

 

и да дадеш отплата на Твоите раби – *

на пророците, на светиите

 

и на ония, които се боят от името Ти, *

малки и големи, и да погубиш губителите на земята.

 

Сега настана спасението и силата, †

и царството на нашия Бог *

и властта на Неговия престол,

 

понеже е свален клеветникът на братята ни, *

който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.

 

Те го победиха с кръвта на Агнеца*

и със словото на своето свидетелство,

 

и не милееха за душата си *

дори до смърт.

 

Затова веселете се, небеса, *

и вие, които обитавате в тях!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Исус казва: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

 

Четене       1 Кор. 10,16-17

Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб.

 

Респонсорий

В. Ти ни даде хляба от небето, * Аллилуя, аллилуя.

Вс. Ти ни даде хляба от небето, * Аллилуя, аллилуя.

В. Хляб на ангелите, храна на човека.

Вс. Аллилуя, аллилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Ти ни даде хляба от небето, * Аллилуя, аллилуя.

 

Ант. на Кантика: Сладък е Твоя Дух, Господи: Ти си добър с Твоите чеда, даваш на тях хляба от небето, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Сладък е Твоя Дух, Господи: Ти си добър с Твоите чеда, даваш на тях хляба от небето, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

 

Моления

Христос на Тайната вечеря даде Тялото и Кръвта Си за живота на света. Събрани в хвалебна молитва, ние призоваваме името му:
Христе, небесен хляб, дай ни вечен живот.

Христе, Сине на живия Бог, който ни заповяда да служим Евхаристията в твоя спомен,

—  направи така, че винаги участваме в нея с вяра и любов в полза на цялата Църква.

Христе, единственият първосвещеник, на когото си поверил на свещениците Си светите тайни,

—  нека те изразят в живота това, което отслужват в тайнството.

Христе, Който събираш в едно тяло всички, които ядат един и същ хляб,

—  увеличавай хармонията и мира в нашата общност.

Христе, Който в Евхаристията ни дава лекарството на безсмъртието и обещанието за възкресение,

—  дарявай здраве на болните и прошка на грешниците.

Христе, Който в Евхаристията ни дава благодатта да възвестяваме Твоята смърт и възкресение до деня на Твоето пришествие,

—  нека нашите починали братя и сестри участват във Твоята слава.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който изпълни делото на човешкото изкупление  чрез Пасхалната тайна на твоя Единороден Сии, стори, в добротата си, ние, които смело възвестяваме чрез знаците на тайнството смъртта и възкресението на Христа, да изпитаме постоянно увеличение на твоето спасение. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.