Тяло и Кръв Христови – год. С

Тяло и Кръв Христови – Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                     14, 18-20

В онези дни: Мелхиседек – цар салимски – изнесе хляб и вино – той бе свеще­ник на Бога Всевишен, благослови Авраама и рече: „Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Владетели на небето и на земята, и благословен да бъде и Бог Всевишний, който предаде в твоите ръце враговете ти.“

И даде му Авраам десетата част от всичко.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 109, 1.2.3.4 (О: 4вс)

 

О Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.

 

Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете Ти.“ O

 

Жезълът на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си. О

 

В деня на твоята сила народът ти е готов със свето благолепие; из утроба преди денница като роса е твоето рождение. О

 

Кле се Господ и няма да се разкае: „Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.“ О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                         11, 23-26

Братя:

Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, проломи и каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.“

Взе също и чашата подир вечеря и каза: „Тая чаша е Новият завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен.“

Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Гос­под; който яде от този хляб, ще живее во веки О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9, 11-17

В онова време:

Исус говореше на народа за царството Божие и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление.

А денят начена да преваля. И като се приближиха до Него дванайсетте, рекоха Му: „Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да намерят храна; понеже тук сме на пусто място.“

Но Той им рече: „Дайте им вие да ядат.“ Те рекоха: „Ние нямаме повече от пет хляба и две риби, освен ако отидем да купим храна за всички тия човеци.“

Защото те бяха около пет хиляди души.

Но Той рече на учениците Си: „Турете ги да насядат на редици по петдесет.“

И сториха тъй, и ги туриха всички да насядат.

А Той, като взе петте хляба и двете риби и погледна към небето, благослови ги, разчупи и даде на учениците да сложат на народа.

И ядоха и се наситиха всички. И дигнаха останалите къшеи – дванадесет коша.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.