Тяло и Кръв Христови – год. В

Тяло и Кръв Христови – Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                     24, 3-8

В онези дни:

Дойде Мойсей и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони. И целият народ отговори в един глас, и рече: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим.“

Тогава Мойсей написа всички думи Господни и като стана сутринта рано, издигна под планината жертвеник и дванадесет камъка, според броя на дванадесетте Израилеви колена; и прати момци от Израилевите синове, и те принесоха всесъжения и заклаха телци за мирна жертва на Господа.

Мойсей взе половината кръв и наля в чаши, а с другата половина поръси жертвеника. И взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.“

И взе Мойсей кръвта и поръси народа, като думаше: „Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези думи.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115, 12-13.15 и 16вс.17-18 (О: 13)

 

О Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

 

Какво ще въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова O

 

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Аз съм Твой раб, и син на Твоята рабиня, ти счупи моите окови. О

 

На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                          9, 11-15

Братя:

Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите блага с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, т.е, не от същата направа, и не с кръв от козли и телци влезе веднаж завинаги в Святая Святих, но със Своята собствена кръв, като придоби вечното изкупление.

Защото ако кръвта от козли и телци и пепелта от телица чрез по-ръсване осветява осквернените за очистване на плътта им, колко повече кръвта на Христа, който чрез Светия Дух принесе Себе Си непорочен в жертва на Бога, ще очисти нашата съвест от мъртви дела за служение на живия и истинския Бог?

И затова Той е Посредник на Новия Завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията от първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Гос­под; който яде от този хляб, ще живее во веки О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              14, 12-16.22-26

В първия ден на Безквасниците, когато колеха пасхалното агне, учениците Му Го запитаха: „Къде искаш да отидем и да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?“

И изпраща двама от учениците и казва им: „Идете в града, и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; тръгнете след него, и където влезе, кажете на стопанина: „Учителят пита: Де е стаята, в която ще ям пасхата с учениците Си?“ И той ще ви покаже голяма, постлана, готова горна стая; там пригответе за нас.“ И учениците заминаха и дойдоха в града, и намериха, както им бе казал; и приготвиха пасхата.

И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови, преломи, даде им и каза: „Вземете: Това е Моето Тяло.“ И като взе чашата, благодари, даде им и пиха от нея всички. И каза им: „Това е Моята кръв на Новия Завет, която се пролива за мнозина. Истината ви казвам: Аз няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в царството Божие.“

И когато изпяха хвалебната песен, излязоха на Маслинената планина.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.