Тяло и Кръв Христови – год. А

Тяло и Кръв Христови – Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие                     8, 2-3.14в-16а

Говори Мойсей на народа, думайки:

„Помни целия път, по който те води Господ, Бог твой, по пустинята ето вече четиридесет години, за да те смири, да те изпита и узнае, какво има в сърцето ти, ще пазиш ли заповедите му, или не.

Той те смиряваше, мъчеше те с глад и те хранеше с манна, която ти не знаеше, не знаеха и твоите бащи, за да ти покаже, че човек не само с хляб живее, но човек живее с всяко слово, което излиза от устата на Господа.

Гледай да не забравиш Господа, твоя Бог, който те изведе из Египетската земя, из дома на робството, и те прекара по голямата и страшна пустиня, дето има змии, василиски, скорции и сухи места, в които няма вода; който ти изкара вода из най-твърда скала и те храни в пустинята с манна, която твоите бащи не знаеха.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 147, 12-13.14-15.19-20 (О: 12а)

 

О Хвали, Иерусалиме, Господа.

 

Хвали, Иерусалиме, Господа; Хвали, Сионе, твоя Бог. Защото Той укрепява заверките на твоите порти, благославя твоите синове сред тебе. O

 

Утвърдява в твоите предели мир, и с тлъста пшеница те насища. Праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви. О

 

Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби – на Израил. На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                         10, 16-17

Братя:

Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с Кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с Тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние мнозина, понеже всички се причестяваме от един хляб.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Гос­под; който яде от този хляб, ще живее во веки О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6 51-59

В онова време: Исус каза на еврейския народ:

„Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее во веки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.“

Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде плътта си да ядем?“ А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: „Ако не ядете плътта на Сина човечески, и не пиете Кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята Кръв, има живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и Кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята Кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него, Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умряха: „Който яде тоя хляб, ще живее во веки.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.