туит 4.9

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.9. Толкова ли са важни Десетте Божи заповеди?

Бог дава Десетте заповеди на Мойсей на планината Синай (Изх. 20:2-17; Втор. 5:6-21). Те са предназначени за всички хора. Десетте Божи заповеди са наричани също Декалог, на гръцки „десетте слова” (на Бог). С тези думи Бог иска да ни помогне да водим праведен живот.

# Приемливо за всички?

Първите три от десетте Божи заповеди са посветени на нашите отношения е Бог. Четвърта до десета заповед говорят за отношенията ни е другите хора. Тези седем заповеди са приемливи за повечето хора, дори и за тези, които не вярват в Бог. Това е така, защото те са понятни и разбираеми чрез нашия разум и съвест, а това ги прави част от естествения закон (виж Туит 4.1).

# Божията помощ остава необходима

Много от заповедите имат разумна основа, която има смисъл за повечето хора в обществото. Ала въпреки това ние продължаваме да се нуждаем от Бог, за да познаем и правим правилните неща (виж Туит 4.12). Заради първородния грях нашият ум и воля са отслабени (виж Туит 1.4). Не можем да постигнем Бог със собствената си воля, затова постоянно се нуждаем от Неговата мъдрост и сила.

# Егоизъм

Ако решите да не следвате една от Десетте заповеди несъзнателно или може би дори съзнателно, взимате решение да приемете себе си за по-важен от Бог или от другите хора. Проблемът е, че никой не може да бъде щастлив, като прави егоистични и егоцентричпи избори. Макар да ми е казано да „вършим нашите дела”, ако основем действията си само на този повърхностен съвет, ще останем тъжни и самотни. Само съобразявайки се с Божията воля и доброто на другите, можем да открием истинското щастие, дори ако понякога се налага да направим някаква жертва в името на нашия избор. Десетте Божи заповеди могат да ви помогнат да сторите това и в същото време да останете верни на себе си. Затова в известен смисъл може да се каже, че те са рецепта за щастие.

Десетте заповеди ни учат как да обичаме Бог и ближния, като доброволно предлагаме нещо от себе си на другите.

 

Божи дар: Десетте Божи заповеди

 

1. Аз съм Господ, Бог твой. Да нямаш други богове пред лицето Ми. Бог трябва да заема първо място във вашия живот. Нищо не е по-важно. Това означава и че е важно да успявате да посветите известно, макар и кратко, време всеки ден за мо­литва. (виж Туит 3.7)

2. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог. Името на Бог е свято (виж Туит 3.15). Трябва да избягваме да изричаме неуважително Божието име или да призоваваме Бог да бъде свидетел на обещания, които нямаме намерение да изпълним. Трябва да се отнасяме с внимание към всичко, което Му е посветено (виж Туит 3.44).

3. Пази съботния ден, за да го светиш. Неделята, денят на Възкресението на Исус, е денят за почивка и преклонение на Бог. Католиците са длъжни на този ден да участват в Месата, (виж Туит 3.44) Този ден трябва да бъде посветен на семейството и приятелите.

4. Почитай баща си и майка си. Децата трябва да се покоряват на своите родители. (Еф. 6:1). Когато родителите им се разболеят или остареят, децата са задължени да се грижат за тях. (Сир. 3:12). Следвайки този принцип, гражданите трябва да сътрудничат на гражданските власти за правилното устройство на обществото.

5. Не убивай. Човешкият живот е велик Божи дар и затова той трябва да бъде почитан от зачатието до естествената смърт (виж Туит 4.26 и Туит 4.37). Тази заповед забранява всяко умишлено и несправедливо убийство: убийството, аборта, самоубийството и евтаназията (виж Туит 4.28, Туит 4.41 и Туит 4.38). Тя забранява и гнева, и яростта, които причиняват тормоз, жаждата за битки и войнилюбството (виж Туит 4.43 и Туит 4.44).

6. Не прелюбодействай. Всички сексуални актове извън брака са грешни (виж Туит 3.43), Блудството, прелюбодейството, порнографията, проституцията и мастурбацията не могат да донесат щастие, защото заместват или разрушават семейната любов (виж Туит 4.22).

7. Не кради. Кражбата и грабежът унищожават или лишават хората от личното им имущество. Измамата на изпит, избягването на данъци, пиратството на авторски материали също са форма на кражба.

8. Не лъжесвидетелствувай против ближния си. Лъжата, изма­мата, клеветата и клюките са грях, защото нанасят вреда на другите хора. Скриването на информация от някой, който няма право да я знае, не е лъжа. (виж Туит 4.47).

9. Не пожелавай жената на ближния си. Да се стремиш към не­щата, забранени от шестата заповед, означава да превърнеш другите хора в обект. Когато се отдадем на нечисти забавления и помисли, уважението ни към другите хора намалява и ставаме по-спокойни към похотливи действия (виж Туит 4.22).

10. Не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му. Грешно е човек да се стреми и към имуществото на друг. Завистта и алчността ни правят грозни и егоистични, увеличават склонността ни към измама, кражба и дори убийство.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.