туит 4.7

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.7. Християните по различен начин ли живеят от другите хора?

Много не-християни като цяло са добри хора. Ала добротата нс с единственото, което Бог желае от нас. Замисълът Му отива по-далеч (виж Туит 1.27). Иска да бъде част от живота ни и се надява да стенем светци. Това изглежда трудна задача, но с помощта на Исус сме способни на изумителни неща.

# Любов или правила?

Най-важното нещо, което Исус казва, е, че Бог ви обича. За да ви помогне да отговорите на тази любов, Той ни дава две заповеди: „… възлюби Господа, Бога твоето, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум:… Възлюби ближния си като себе си; На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.” (Мат. 22:37-40) Следователно нашата основна задача е да обичаме Бог и нашия ближен. С всички Свои думи и действия Исус пояснява тези две заповеди. Той поучава Своите последователи да ги следват в живота си. Това се отнася и за вас! Ако обичате Бог, ще искате да живеете според Неговите желания. Десетте Божи заповеди допълнително обясняват Неговата цел. Но Исус очаква от нас повече от това да следваме Десетте Божи заповеди. Той ни дарява и Блаженствата (Мат. 5:1-12; виж Туит 4.14), и проповедта за Страшния съд (виж Туит 1.44), когато Той ще ни каже: „доколкото сте сторили (и не сте сторили) това на едното от тия Мои най-малки братя. Мене сте го сторили”, (виж Мат. 25:31-46) Църквата обединява милосърдието, очаквано от нас от Исус, в Делата на милосърдието.

Двете заповеди за любовта действат в две посоки: живеем по-добре, помагайки и на другите да живеят по-добре. Нахранването па един бездомник, посещението на самотен стар човек, помощта за съседа в неравностойно положение – това са само няколко примера. Истинското християнско милосърдие и грижа за другите (виж Туит 3.50) винаги трябва да бъде съпроводено от евангелизацията, от запознаване на хората с Исус (виж Туиг 4.50).

Основателна е причината, поради която най-важното милосърдно дело е съветът. Това означава, че всеки християнин е призван да пояснява на другите Благата вест на Исус. Най-силно искаме да споделим с другите нашата вяра в Исус. Все пак това е най-красивото, което притежаваме, затова искаме всички да повярват!

# Обичай и прави каквото искаш

Великият св. Августин е казал: „Обичай и прави каквото желаеш.” (Проповед върху Първо съборно послание на св. Йоан Богослов) Тези думи съдържат забележителна дълбочина, защото може ли нещо да бъде погрешно, ако наистина е извършено с любов? Истинската любов включва и загриженост за другите. За да разберем как да бъдем същински загрижени за добруването на другите, можем да помолим Бог да ни дари Неговата благодат (внж Туит 4.12). По този начин можем да израстваме стъпка по стъпка в живота си и да се държим все повече като истински християни. Какао казва св. Павел: „Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте.” (Гал. 3:27) След нашето кръщение ние се наричаме християни, защото принадлежим на Христос. Трябва да покажем, че Му принадлежим, обичайки другите.

# Приятелство и Божиите заповеди

Божиите заповеди показват колко много Той ни обича. Той знае много по-добре от нас от какво се нуждаем, за да открием истинското щастие. Заповедите ни помагат да живеем по-добре е Бог и другите хора. Свети Тома от Аквино обяснява това по следния начин: Който израства в близостта си с Бог, ще има по-голямо желание да спазва Неговите заповеди, защото ако някой истински обича Бог, той обича и нещата, които обича Бог.

Като християни чрез кръщението принадлежим завинаги на Исус. А това трябва да се проявява в начина, по който обичаме Бог и другите.

 

Дела на телесно милосърдие

1. Нахрани гладните.

2. Дай на жадните да пият.

3. Облечи оголелите.

4. Приюти бездомните.

5. Посети болните.

6. Посети затворниците.

7. Погреби мъртвите.

Дела на духовно милосърдие

1. Образовай невежите.

2. Посъветвай незнаещите.

3. Увещавай грешниците.

4. Утеши страдащите.

5. Прости обидите.

6. Понасяй неправдите с търпение.

7. Моли се за живите и мъртвите.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.