туит 4.6

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.6. Как мога да позная волята на Бог?

Необходимо е да разберете това: единственият начин човек да бъде истински щастлив е да открие и следва Божията воля. Може да сте уверени, че ако ви призовава да вземете решение за цял живот, Той не прави това, защото има нужда да сторите нещо за Него. Бог ви призовава, за да придаде цел и смисъл на вашия живот (виж Туит 4.4). Планът на Бог за вас е добър.

# Какво иска Бог от мен?

Отговорът на въпроса „Какво иска Бог от мен?”, може да откриете дълбоко в себе си. Все пак вие сте Божие творение! (виж Туит 1.2) Но възможно е да се наложи да положите известни усилия, за да откриете този отговор (виж Туит 3.4).

Да чуете какво говори дълбокият ви вътрешен глас, може да бъде трудно. В живота ви се случват толкова много неща, налага ви се взимате малко и големи решения. Зает сте е работа. Очакванията от вас са големи. Възможно е да реагирате по различен начин в различни обстоятелства, за да се справите.

# Вслушване

Всички това може да ви затрудни да откриете себе си. За да откриете себе си, е необходимо да се вслушвате в себе си и в Бог. Първата стъпка, за да чуете Бог, е да приемете, че сами няма да успеете да стигнете далеч. Нужен ви е Бог. Съзнанието, че се нуждаете от Него, може да ви уплаши. Но Бог те обича! Защо да е страшно това, което Той може да поиска? Следващата стъпка при вслушването е да откриете място в живота си за молитвата. В молитвата можете да поискате от Бог да даде насока и сила, за да сторите това, което Той иска от вас.

# Как да се моля?

Молитвата не е просто разговор с Бог (виж Туит 3.2). Тя е полагане на усилия за подобряване на вашите отношения с Исус. Първата стъпка е да отделите известно време, за да бъдете заедно с Него в молитвата (виж Туит 3.7). Отношенията ви с Исус приличат на отношенията ви е приятелите и семейството: от време на време се срещате е тях, обаждате им се по телефона, изпращате им съобщение или си общувате с тях през социалните медии. Ако не положите усилия, отношенията ви ще пострадат. Същото се отнася и за вашите отношения с Исус. Когато се молите, опитайте се да чуете и какво Бог иска да ви каже. В това отношения важна роля може да изиграе Библията, Божието Слово. (Виж Туит 1.10 и Туит 3.8)

Опитайте се да опознаете себе си и своите чувства. Може да откриете Бог и какво Той иска от вас в най-дълбоките ви стремежи (виж Туит 3.4 и Туит 4.3). В Негово присъствие може да бъдете изцяло себе си. По този начин може да откриете към какво сте призвани (виж Туит 4.8). Много е важно да се молите всеки ден. Може да го правите по много различни начини (виж Туит 3.3). Но най-важно е да го правите редовно.

Може да откриете Божията воля за вас само ако имате лична връзка с Него. Научете се да се молите и да Му бъдете верни.

 

Как да успея да се вслушам в Божията воля?

1. Приемете, че Бог ви обича, и Му се доверете! Поставете вашите отношения с Исус на първо място в живота си. Това е първата стъпка, за да разберете Божията воля за вас.

2. Молете се всеки ден (виж Туит 3.3). Говорете с Бог свободно и от сърце, търсете Неговото ръководство и се вслушвайте в това, което Той има да ви каже. По този начин ще израснете във вашите отношения с Бог.

3. Приемайте често Евхаристията (виж Туит 3.49) и редовно изповядвайте вашите грехове (виж Туит 3.38). Така ще откриете благодатта (виж Туит 4.12) и вдъхновението, необходими, за да продължите да търсите Божията воля.

4. Потърсете примери за християнска добродетел – в Библията (виж Туит 4.5), в живота на светците (виж Туит 4.16), както и сред хората около вас, които могат да ви вдъхновят да бъдете повече себе си.

5. Водете пълноценен християнски живот: изграждайте приятелства с други хора. които споделят вашата вяра. присъединете се към живота на вашата енория или общност и потърсете начини да бъдете в служба на другите (виж Туит 3.50).

6. Открийте свой духовен наставник – свещеник или посветен. – който да ви съветва. Той може да бъде близо до вас и да ви помогне да откриете знаците от Бог. Бъдете внимателни с другите, които ви убеждават, че знаят какво трябва да сторите: става дума за вашето призвание, а не тяхното.

7. Бъдете открити! Знайте, че пътят към истинското щастие в живота може да е различен от това, което сте си мислили в началото. Имате ли смелостта да последвате Божията, а не вашата воля? Готови ли сте за това предизвикателство? Защото Исус ви зове!

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.