туит 4.48

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.48. Какво е отношението към политиката, икономиката и околната среда?

Важно задължение за вярващите е да участват в обществения живот. Нашето общество се състои от християни и нехристияни, които трябва да живеят заедно в мир. Политиката е важна страна от това предиз­викателство. Католиците, които се занимават с политика, трябва да се стремят към постигането на мир и справедливост за всички (ККЦ 2442). Отправна точка винаги трябва да бъдат Евангелията и учението на Църквата.

Когато отидете да гласувате, често ви е трудно да откриете кандидат, чийто политически позиции съвпадат напълно с католическото учение. И въпреки това гласуването си остава важна форма за изразяване на мнение за това как да бъде управлявана страната. Вашите молитви и съвест, както и гледната точка към конкретните проблеми на вашия епископ или Епископска конференция могат да ви помогнат да вземете най-доброто решение.

# Икономика

Политиката и икономиката са тясно свързани. Както политическата, така и икономическата система трябва да взимат всичко под внимание. Но това често не е така. Капитализмът насърчава частната собственост и свободната търговия (пазарната икономика). Тези принципи са донесли голямо благоденствие на западните общества. Но те представляват и заплаха, защото най-бедните и слабите могат да бъдат обречени на забрава. Без намесата на политиците богатите ще стават по-богати, а бедните – по-бедни. Това може да се случи и в глобален мащаб – богати те страни, благодарение на възможността си да извличат ресурси, могат да станат по-богати, за сметка на по-бедните страни. Затова е необходимо националните правителства взаимно да си сътрудничат по начин, който да позволи на всички да се ползват от земните блага. В една от своите енциклики папа Бенедикт XVI призова политиката и икономиката да бъдат ръководени от християнско милосърдие (виж Туит 2.3).

# Пазители

Човекът е поставен от Бог да бъде настойник или пазител на природата (Бит. 1:28). Ние сме отговорни за правилното и устойчиво управление на наличните природни ресурси. Затова е много важно да се отнасяме с уважение към Божието творение. Също така е важно да полагаме усилия за справедливото разпределение на ресурсите, които са на наше разположение. Не само днешните поколения трябва да имат достъп до земните богатства, но и поколенията, които идват след нас. Същевременно нашата загриженост за околната среда не трябва да бъде пречка за икономическото развитие на бедните страни. Въпросите за човешката солидарност, световния мир и грижата за околната среда са тясно свързани. Скромният начин на живот може до голяма степен да допринесе всеки да има достъп до природните ресурси на Земята (виж Туит 3.19).

# Грижата на папата за околната среда

Едва ли папата е първата личност, за която ще се сетите, когато търсите сътрудник за опазване на околната среда. Но християните са натоварени от Бог да се грижат за природния свят. Бог е сътворил животните, растенията, както и всички твари за благото на хората. (ККЦ 2415) Папа Бенедикт XVI заяви категорично, че всеки е отговорен за опазването на творението. (1 януари 2010 г.)

Политиката и икономиката се нуждаят от Евангелието: споделянето на ресурсите и опазването на околната среда са възможни само с милосърдие

 

Опитни животни

Когато е сътворил земята, Бог е поверил животните на грижите на хората (Бит. 2:19-20). Между хората и животните има голяма разлика (виж Туит 1.3). Животните нямат същите права като хората. Можем да използваме животните за храна и облекло например.

Тъй като Бог ни поверява животните за наше благо, можем да ги ползваме и за научни изследвания. Но „противно на човешкото достойнство е да се причиняват ненужни страдания на животни и да се злоупотребява с живота им”. (ККЦ 2418). Следователно опитите с животни са допустими само ако те са единственият начин за запазването и повишаването на качеството на човешкия живот.

Ватиканът и околната среда

В първата си публична меса папа Франциск призова за защита на околната среда (19 март 2013 г.). Във времето на понтификата на папа Бенедикт XVI на покрива на голямата зала за аудиенции във Ватикана бяха поставени слънчеви панели, които произвеждат толкова енергия, че днес Ватиканът е най-зелената държава в света, тъй като произвежда над 200 вата електроенергия на глава от населението, в сравнение с 80 вата в Германия и 4 вата в Италия. Полицията на площад „Свети Петър“ използва електромобили, както и туристите във Ватиканските градини. Наред с това Ватиканът е единствената въглеродно неутрална държава в света, в която всички емисии на въглероден диоксид са компенсирани от засадените дървета; за тази цел през 2007 г. в Унгария беше откупена една гора.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.