туит 4.46

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.46. Грешни ли са хазартът, наркотиците, алкохолът и прекомерното богатство?

Парите и властта не могат да направят човек истински щастлив, но могат да бъдат използвани за добро – например в подкрепа на благотворителни дела и усилия за разпространение на Евангелието (виж Туит 4.50). Парите сами по себе си не са зло, но алчността е. Алчността е егоистично желание човек да притежава повече пари, отколкото се нуждае, а противоотровата срещу нея е щедростта. Думите, с които св. Павел говори за богатите, се отнасят за всички, богати и бедни: „да вършат добро, да богатеят е добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си събира т съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот.” (1 Тим. 6:18-19)

Животът ни на небето е нашето реално бъдеще, единственото, което ще бъде вечно. Когато погледът ни е обърнат към небето, ценността на земните богатства става много относителна. Други са истински важните неща. Важен принцип за всеки християнин е, че „добродетел­та на въздържаността предразполага да се избягват всякакъв вид прекомерности”. (ККЦ 2290) Почти всичко прекалено е лошо. Това се отнася особено за случаите, когато човек застрашава себе си или другите със своето поведение. С такива безразсъдни дела се поема тежка вина. (ККЦ 2290)

# Трябва ли да бъда противник на хазарта?

Хазартът представлява залагане на пари или други ценности на игри на късмета. Само по себе си това не е грях (ККЦ 2413). Слава Богу, защото иначе нямаше да имаме право дори да организираме лотария за набиране на средства за ремонтиране па покрива на църквата! Но е много важно играчът да залага само нещо, което е негово и което може да си позволи да загуби. Опасността на хазарта се крие в неговата съблазнителност: лесно е да бъдете увлечени от страстта си към играта или от вашата алчност. А след това може да изгубите способността за взимане на рационални решения. Ако някой се пристрасти към хазарта, той има нужда от помощ – заради своето пристрастяване, той губи свободата си да взима решения и да прави избор. Обичайните морални правила са задължителни дори в играта. Имате право да запазите лицето си каменно, но измамата, като маркиране на карти, е недопустима. Измамата и лъжата са сериозни проблеми. (ККЦ 2413)

# Грях е да се пие алкохол?

Самият Исус е пил вино (Марк. 14:23). Той превръща водата във вино, когато отива на сватба (Иоан. 2:3-10). Враговете Му дори лъжливо Го обвиняват, че бил винопиец. (Мат. 11:19). Пиенето на алкохол не е грях, но консумацията на твърде много алкохол е (Рим. 13:13), защото това може да увреди вашето здраве и тяло, което сте получили от Бог. Когато човек е пиян, той може да изгуби контрол върху себе си, а това застрашава способността му да прави това, което трябва. Още по-лошо е под въздействие на алкохола човек да застраши собствения си или живота на другите (ККЦ 2290). Съществува опасност и човек да стане алкохолик. „Радвайте се на питието, но го консумирайте умерено” е правилният принцип за католиците, избрали да пият алкохол.

# Дали Църквата е срещу наркотиците?

Употребата на наркотици с цел превъзбуждане на сетивата е дълбок грях, защото това може сериозно да увреди здравето и да застраши живота, (ККЦ 2291). Злоупотребата с наркотици замъглява съзнанието, ограничава способността за мислене и съобразяване с околната среда. Затова шофирането или работата с машини под въздействието на наркотици и силни лекарства е престъпление. Злоупотребата с наркотици е също израз на егоизъм: вместо да сподели живота си с хората около него, човек се обръща към себе си. Наред с това злоупотребата с наркотици води до пристрастяване, а при пристрастяванията човек губи своята свобода. Още по-лошо е производството и продажбата на наркотици, защото това застрашава и уврежда други хора. Взимането на лекарства и опиати, предписани от лекар по определена терапевтична причина, е допустимо, но злоупотребата и продажбата им е винаги грешна.

Умереността е важна добродетел. Хазарт за веселие, богатство без алчност и умерения алкохол не са грешни. Но злоупотребата с наркотици е грях.

 

Грях ли е да си богат?

Богатството не е грях. Исус е имал богати приятели като Лазар, когото Той възкресява от мъртвите (Иоан. 11:38-44). Друг богат следовник на Исус, Йосиф от Ариматея. е описан в Евангелията много положително (Мат. 27:57-60 и Лук. 23:50). Но Исус наистина предупреждава за опасностите от богатството, казвайки, че за богатия човек е трудно да влезе в Царството небесно. (Мат. 19:23). Той призова своите следовници да не се тревожат за пари. От най-голямо значение не е нашият земен, а нашият небесен живот. „Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат: Но съ­бирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде. и дето крадци не подкопават и не крадат“. (Мат. 6:19-20) Ако притежавате пари, трябва да използвате богатството си мъдро и щедро, „защото корен на всички злини с сребролюбието“. (1 Тим. 6:10).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.