туит 4.40

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.40. Какво е отношението към донорството на органи, кръвопреливането и тежките лекарства?

Медицинските дилеми, които се докосват до проблемите на живота и смъртта, повдигат редица въпроси, на които не може да се отговори само с да или не. Важно е тези проблеми да бъдат обмислени внимателно, като бъдат отчитани задълженията ни към ближните и начинът, по който се отнасяме един с друг.

# Донорство на органи и кръвопреливане

Даряването на един или повече от органите в помощ, на друг човек е дело на християнско милосърдие, посочва папа Бенедикт XVI (7 ноември 2008 г.). Същото се отнася и за кръводаряването.

Но е необходимо да се подчертае, че това трябва да бъде дар: никой не трябва да бъде принуждаван да направи такова дарение. Човешките органи и кръвта не могат да бъдат купувани или продавани. Даряването не трябва да води до поемането на необосновани рискове за живота на дарителя; а жизнени органи могат да бъдат взимани само след смъртта. Затова е много важно да може да се определи кога настъпва моментът на смъртта (виж Туит 4.37). Наред с това човек може да дарява органите за медицински изследвания от студенти или учени. Тези изследвания винаги трябва да зачитат достойнството на човешкото тяло, а тленните останки винаги трябва да получат достойно погребение. Понякога на хора се трансплантират тъкани и органи на животни. Това се нарича ксенотрансплантация. Към това също трябва да се подхожда внимателно: какъв ще бъде ефектът от трансплантацията на сърце на прасе на човек? Този тип трансплантация може да е добро решение, ако помага на хората да продължат да живеят. Достойнството на човешката личност винаги трябва да се уважава. Трябва да се отнасяме с уважение и към животното, използвано заради нас. (виж Туит 4.48)

# Какво е отношението към лекарствата, които не удължават, а скъсяват живота

Тежко е да се гледа страданието на човек, особено на любим човек! За щастие, има различни начини за намаляване на болката, като например морфина. Проблемът е, че морфинът и другите обезболяващи лекарства могат да ускорят настъпването на смъртта. Това означава, че към тях трябва да се отнасяме внимателно. Ако целта на лекарство е облекчаване на болката, дори това да скъсява живота на човека като неизбежен страничен ефект, то все пак може да му бъде дадено. Облекчаването на болката е форма на загриженост и внимание към пациента (виж Туит 4.39). Въпреки че не всички страдания могат да бъдат облекчени, евтаназията никога не може да се смята за приемливо решение (виж Туит 4.38).

# Може ли да откажа лечение?

Понякога определено лечение може да причини голяма болка и страдание. Разбираемо е, че определени хора се опасяват да приемат лекарства, които ще ги накарат да се чувстват много зле. Хората, които могат да удължат живота си чрез химиотерапия или радиация например, понякога отказват лечението по тази причина. Не е вярно, че сме длъжни да живеем на всяка цена. (виж Туит 4.39) Но също така не е правилно да се откаже лечение, което има голяма вероятност да помогне само защото то причинява известни страдания. За християните страданието може да бъде средство за доближаване до Бог чрез Христос (виж Туит 1.37).

Някои хора отказват медицинско лечение, защото мислят, че трябва да имат силата да приемат всичко, което им се случва. Но сътворени от Бог по Негово подобие (виж Туит 1.2), ние сме дарени със силата на разума и затова трябва да намерим начин да запазим нашия живот и здраве. Затова трябва да направим всичко необходимо, за да подобрим нашия живот, стига да спазваме разумни, етични и морални граници.

Даряването на кръв и органи са достойни дела. Но застрашаването на собствения живот или здраве е грешно: тялото е дарено от Бог.

 

Под въздействие на морфин или в пълно съзнание?

Облекчаването на болката може да причини на пациента пълна или частична загуба на съзнание. За християнина желанието за облекчаване на болката трябва да бъде балансирано от необходимостта той да бъде в съзнание, за да се подготви за смъртта, която е моментът на срещата с Бог (виж Туит 1.43). Затова е добре човек да се опита да бъде колкото се може no-съзнателен в момента на смъртта. Затова искаме свещеник да се помоли до леглото на тежко болния човек и при възможност да му даде тайнствата, докато той е все още в съзнание (виж Туит 3.40). Физическата болка е зло, а със злото трябва да се борим (виж Туит 1.34). Но като християни можем да изберем да понесем известна болка и по този начин да споделим страданията на Христос, особено ако това означава да умрем в съзнание. Но само умиращият човек може да направи избора дали да намали, или да спре приема на болкоуспокояващи: никой не може да вземе това решение от негово име.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.