туит 4.36

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.36. Какво е отношението към стволовите клетки и генномодифицирани култури?

Стволовите клетки са специални клетки, които имат важна роля за развитието и възстановяването на човешкото тяло. Това са клетки, които могат да се развиват в различни клетки в кожата, кръвта и др.

# Различни видове стволови клетки

Съществуват три вида стволови клетки:

* Между зачеването и формирането на бластулата (виж Туит 4.26) стволови клетки могат да се развият в най-различни клетки. Те са наричани тотипотентни стволови клетки. Еднояйчните близнаци се получават, косато организмът се раздели на този етап от развитието (виж Туит 4.35).

* На по-късен етап на развитие, стволовите клетки вече не могат да се развият във всеки вид клетка. Но те все още могат да се развият в няколко различни клетки, от които се нуждае тялото. Тези клетки са наричани плурипотентни стволови клетки. Те присъстват в пъпната връв на детето, плацентата, която свързва майка и нероденото й дете, както и в костния мозък на деца и възрастни.

* Кръвните и кожните стволови клетки са примери на стволови клетки, които съществуват в човешкото тяло и могат да се развият, за да възстановят увредената тъкан. Те са наричани мултипотентни стволови клетки.

# Стволови клетки за медицински нужди

Плурипотентните стволови клетки могат да бъдат използвани за израстването на тъкани, което може да спомогне за лечението на определени болести. Това е благородна задача. Но доколко е морално приемливо, зависи от това откъде са взети тези стволови клетки. Няма възражения срещу използването на стволови клетки от пъпната връв или плацентата, дарени от майката след раждането на детето. Няма нищо грешно и в използването на стволови клетки от костния мозък на предварително дал съгласието си донор. Проблемът се състои в това, че стволовите клетки от тези източници са много ограничени, а стволовите клетки на възрастни е трудно да съвпаднат с тези на пациента, а и ме се делят. Затова много хора биха искали да клонират човешки същества, за да използват техните ембрионални стволови клетки.

Папа Йоан Павел II осъди „стремежа на хората да поставят под контрол източника на живот чрез експерименти е човешкото клониране”, което понякога „в своята арогантност достига до това да се мисли като по-добро дори от замисъла на Твореца”. (6 август 2004 г.)

# Ембрионални клетки

Напълно неприемливо е извличането на стволови клетки от човешки ембриони, дори ако те са произведени по пътя на терапевтичното клониране (виж Туит 4.35), защото в този случай човешките същества са използвани като обекти и са убивани в хода на процеса.

Всеки човешки ембрион е личност и има правото да живее! Целта на медицината е да лекува хората и да спасява техния живот. Но това не може да става чрез умишлено убиване на други хора!

Стволовите клетки са разрешени при лечение, но никога на цената на друг живот. Внимателно можем да ползваме генномодифицирани култури.

 

Генетична манипулация

Чрез манипулиране на ДНК в ядрото на клетките някои черти на растения, животни и хора могат да бъдат изменяни в лабораторни условия. Приемлив е опитът за лечението на дефекти в човешката ДНК и по този начин за лечението на генетично заболяване, стига в този процес да не се използват изкуствени методи за възпроизводство, като оплождане ин витро (виж Туит 4.34) или клониране (виж Туит 4.35) и никой не е умишлено увреждан или убиван. Друго важно условие е рисковете за пациента да не надвишават очакваните ползи.

Хората манипулират гени от векове. Кръстосването на растения и животни се практикува от столетия. Култури, които са били генномо-дифицирани, могат да спомогнат за увеличаване на добивите или до устойчивост срещу определени вредители или заболявания. А животните, които са били генномодифицира- ни, могат да дават повече месо, мляко, вълна или да бъдат по-устойчиви на заболявания.

Противниците на генетична манипулация настояват, че тя представлява намеса в природата и противоречи на замисъла на Твореца. Бог е сътворил растенията, които дават семе „по свой род” (Бит. 1:11-12), и заради това ние нямаме право да ги променяме и да „си играем на Бог“. Но въпросът не е толкова прост. Бог ни е направил пазители на земята и ни е упълномощил да се грижим за растенията и животните (Бит. 1:29). Дарил ни е със способността да отсъждаме, за да можем да се възползваме от земните блага в полза на всички. Но ние трябва да ги употребяваме разумно. (ККЦ 2293)

Използваме природата разумно, ако действията ни направят „достъпно за всеки това, от което личността се нуждае, за да води нормален човешки живот”. (ККЦ 1908). Следователно по принцип няма възражения срещу храненето или употребата на генно модифицирани растения или животни. Но разбира се, внимателно трябва да следим те да не увреждат здравето на хората или околната среда.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.