туит 4.30

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.30. А ако жена е била изнасилена и не иска да има дете? А жена, която е болна?

Правото па живот е първото и най-важно човешко право. Повечето хора са съгласни, че детето има права дори преди да се роди. Но има случаи, в които изглежда почти нечовешко да се защитават правата на нероденото дете, когато това може да причини болка, скръб и страдание за майката. За щастие, ситуациите, за които става дума на следващите редове, са рядкост.

# Изнасилване

Много хора са на мнение, че жена, която е била изнасилена, не трябва да бъде възспирана да извърши аборт. Изнасилването наистина е ужасно престъпление. Насилникът злоупотребява с друго човешко същество, за да отнеме нещо, което може да бъде дарено единствено свободно и с любов, (виж Туит 4.20) Затова е разбираемо, ако една жена забременее след изнасилване, тя да има правото да обмисли възможността за аборт. С нея се е случило нещо ужасно, а детето, което израства в утробата й, продължава да й напомня за този ужас. Но абортът също е акт на насилие (виж Туит 4.29). Не трябва да мислим само за ужаса на изнасилването, а също и за това на аборта. Детето не носи вина. По какъв начин убийството на детето наказва престъплението на насилника?

И майката, и детето са невинни. И двамата имат нужда от внимание и подкрепа. И ако майката реши да даде детето за осиновяване, тя трябва да бъде подкрепена в своето решение.

# Съжаление

Възможно е някой доброволно да има сексуални отношения с друг човек, по сетне да съжали за това. Ако тези отношения доведат до бременност, бащата и майката може да решат, че не искат да имат дете. Възможно е и двамата да са много млади, възможно е да има други причини, поради които никой от тях да не може да се грижи достатъчно за това дете, възможно е жената да бъде изоставена и да трябва сама да се справя с тази ситуация. Но и тук трябва да вземем под внимание, че детето вече съществува и като всяко човешко същество то има право на живот. От полза за всички ще бъде обществото да помогне на родителите да не убиват детето. Майката се нуждае от подкрепа, за да може да роди и след това да даде детето на приемни родители, ако не съществува никаква друга по-добра възможност. За щастие съществуват много организации, някои свързани с Църквата, които могат да помогнат на младите майки в тези обстоятелства. Абортът никога не е задължителен! Непланирано и в началото нежелано дете си остава важен член на човешкото семейство.

# Животът на майката е в опасност

Много тежка ситуация възниква, когато животът на майката е застрашен от бременността. Отправната точка за всяко решение в тази ситуация трябва да бъде уважението както към майката, така и към детето. Трябва да се положат усилия за спасяването на живота и на двете и да не бъде жертван единият живот заради другия. Нито майката, нито детето могат да бъдат умишлено убити заради другия. Но ако например се налага премахването на увредената матка, за да бъде спасена майката, тази процедура трябва да бъде извършена по морален начин, дори последица от това да бъде смъртта на детето, стига тя да не е умишлена. Има майки, които, с цената на собствения си живот, доброволно и героично избират да се откажат от медицинско лечение по време на бременността, за да спасят своите неродени деца.

Когато се стигне до такива тежки решения, имаме същинска нужда от Божията подкрепа. Решението трябва да се основава на Неговата любов към всеки човек.

Изнасилването е ужасно престъпление. Понякога бременността идва в неподходящо време. Но нероденото дете има право да живее, както и майката!

 

Човешки права

Новият живот възниква от момента, в който сперматозоидът на мъжа се съедини с яйцеклетката на жената (виж Туит 4.26). Ако не е човек от самото начало, никога няма да стане такъв. В крайна сметка новият живот е подарък от Бог: „Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба.“ (Пс. 139 (138):13)

Човешкият ембрион е човешко същество от първия момент на неговото съществуване. Затова, без значение колко е малък и уязвим, човешкият ембрион се ползва със същите човешките права, каквито има и всеки друг. Следователно ембрионът има право да не бъде унищожаван, замразяван, клониран, увреждан, складиран или съхраняван. Човешкото същество никога не трябва да бъде разглеждано като нещо: той е човек, който преминава през ранните стадии на своето развитие!

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.