туит 4.3

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.3. Какво иска Бог от мен?

Сигурно сте си задавали въпроса: Какво трябва да сторя? Или по-точно: Какво очаква Бог от мен? Каква е Божията воля за моя живот? Тези въпроси означават, че се опитвате да откриете призванието си в живота, вашето звание. Като откриете своето призвание и го изпълните, вие изпълнявате и Божията воля. Хубавото е, че това е верният и дори единствен начин да открием щастието!

# Дали Исус и днес продължава да ме зове?

Докато е на земята, Исус призовава хората да Го последват. Тези, които го последват, стават Негови ученици. Исус призовава мъже и жени, млади и стари, бедни и богати, здрави и болни. Някои от тях назначава за Свои апостоли, други призовава към различни задачи в служба на Църквата (виж Туит 2.15 и Туит 2.16). Исус обича всички тях без изключение, също както обича и вас.

Исус продължава да призовава хората да Го последват. Не можем да видим или чуем Исус по същия начин, по който са Го видели първите Му ученици, но можем да Го посрещнем в себе си и да чуем Неговото слово в Библията и в Църквата, приемайки тайнствата и споделяйки живота си с другите вярващи. Вслушването в това, което Исус очаква от вас, започва с това да бъдете близо до Него и да Го последвате като първите Му ученици.

# Всеки има призвание в живота

За някои хора призванието им е ясно от самото начало: от ранна възраст те разбират какъв е Божият план за тях. Други трудно го откриват (виж Туит 4.6). Най-важното в хода на това търсене е да се доверите на сърцето си. Може да се изненадате, че призванието ви е било скрито дълбоко у вас, където се намират най-дълбоките ви желания. Бог очаква да останете верни на себе си, да живеете живота, който е правилен за вас. По този начин ще постигнете вътрешен мир (виж Туит 3.4). Да следвате сърцето си, не означава да бъдете водени от повърхностни чувства; това никога няма да ви донесе пълно удовлетворение или истинско щастие. По-скоро това означава да бъдете водени от най-дълбоките си копнежи, вписани у вас от самия Бог. Всеки избор в живота изисква да се откажете от нещо. Изборът да направите едно означава, че няма да можете да направите друго. Не можем да направим всичко едновременно. За да последвате призванието си, ще се наложи да се откажете от нещо. Но в замяна ще получите много – задоволство, удовлетворение и спокойствие. Това, от което сте се отказали, вече няма да изглежда толкова важно.

# Какво е моето призвание

Има много различни начини, за да служим на Бог. Св. Павел казва: „ Има различни дарби, ала Духът е един и същ; има различни служби, ала Господ е един и същ; има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички. Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза” (1 Кор. 12:4-7). В цялото това многообразие на дарове две са основните християнски призвания: човек да се венчае в името на Господ или да остане безбрачен заради Господ. Но и двете изискват пълно посвещение, едното от тях съответства на вашето желание. Каквато и да е вашето призвание, то изисква да направите важен житейски избор: изборът да откриете и последвате Божията воля. За да намерите своето призвание, първо трябва да поставите Бог в центъра на своя живот и да Му се посветите. Следващата стъпка е да различите дали призванието ви е да се венчаете и да създадете семейство (виж Туит 4.19), или да остане безбрачни, за да посветите цялото си внимание на Църквата, също като Исус (виж Туит 4.21).

Бог очаква да сторите това, което Той желае за вас. Всеки има собствено призвание: ако го изберете, ще постигнете истинско щастие!

 

Какво трябва да знаете за призванието?

* Това е призвание от Бог, а не ваша собствена инициатива.

* Призванието може да се появи в живота във всеки един миг. То може да дойде постепенно или внезапно.

* Главното призвание е да се венчаете в името на Господ или да останете безбрачен заради Него.

* Имате свободата да приемете или отхвърлите това призвание. Ако го приемете, може да не ви е лесно винаги, но то ще ви донесе голямо щастие.

* Не бъдете нетърпелив: Бог ще ви даде необходимото време, за да откриете истинското си призвание.

* Библията и историята на Църквата ни показват, че който приеме призива на Бог, може да постигне велики неща (виж Туит 4.5).

* Ще откриете призванието си само ако израствате във вашите отношения с Исус. Това е свързано с вашето пътуване с Него. А в това отношение молитвата е от съществена важност (виж Туит 3.1).

* Не е необходимо сами да се посветите на това търсене: говорете с вашия духовен наставник (виж Туит 3.4 и Туит 4.6).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.