туит 4.26

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.26. Кога започва човешкият живот?

Науката може да обясни много неща за произхода на човешкия живот. Започва в момента на съединяването на сперматозоида на мъжа с яйцеклетката на жената. В този миг се появява нов човешки организъм, момче или момиче, който се състои от една-единствена клетка. Това е началото на човешкия живот.

# Кога ставате човек?

Когато след деветмесечна бременност бебето се роди, става видимо, че това е малко човешко същество. Но какво е било, преди да се роди? Дали е било само хаотичен сбор от клетки? Ако е така, тогава трябва да посочим конкретен момент, в който тези клетки са се превърнали в малко човешко същество.

Кога се случва това? Когато започне да бие сърцето – след 18-ия ден? Когато бебето може да оцелее извън утробата – около 23-та седмица? Има ли конкретен момент, когато групата от размножаващи се човешки клетки изведнъж се превръща в човешко същество? Или тази добре органи­зирана, жизнена и увеличаваща се група от клетки е човешко същество от самото начало?

# Съзряване на децата

Съвременната наука е доказала, че всичко необходимо за живота на едно човешко същество присъства в ДНК-то от момента на зачеването.

В този случай може да ни помогне сравнението. Когато ви подарят цветя, вие не изхвърляте пъпките само защото те още не изглеждат като цветя. Знаете много добре, че пъпките са цветя в ранен стадий на развитие и че те бързо ще цъфнат, ако поставите стъблата им във ваза с вода. По същия начин и зиготата, и ембрионът, и фетусът са стадии от ранното развитие на човешкото същество. Човешкото същество вече съществува и има нужда само от време и укрепване, за да съзрее и разцъфти.

# Зачатие

Човешкото същество има не само тяло, но и душа. Тъй като човешкият живот започва от момента на зачеването, както тялото, така и душата, трябва да съществуват още от този миг. Бащата и майката зачеват нов живот, дарен от Бог. От самото начало трябва да се грижим и да пазим човешкото същество на всеки етап от неговия живот.

Животът започва в мига на съединяване на яйцеклетката на жената и сперматозоида на мъжа. Появява се ново и неповторимо човешко същество.

 

Постоянен процес

Биологичната наука е дала различни имена на стадиите от човешкото същество, което израства в утробата на майката. Веднага след зачеването новото човешко същество се нарича зигота. Зиготата започва процес на бързо делене, за да се оформи морулата. Четири дни след зачатието морулата се спуска през фапопиевите тръби на майката и се развива в бластула, преди да се установи в матката. А след това бластулата се превръща в ембрион. Когато порасне още малко, ембрионът се превръща във фетус, преди да се роди бебето.

Зачатие -> Зигота -> Морула -> Бластула -> Ембрион -> Фетус -> Бебе

Различните имена не трябва да ви объркват: пред очите ни се развива един постоянен процес на израстване. От биологична гледна точка едно и също човешко същество се развива от момента на зачатието до момента на раждането.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.