туит 4.21

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.21. Защо да изберем безбрачието, ако хората са сътворени за брак?

От самото начало на Църквата има мъже и жени, които избират да останат безбрачни от любов към Христос (виж Туит 2.25). Въпреки че цялата земя е на разположение на хората, някои от тях полагат обет да живеят в относителна бедност. Въпреки че човекът е сътворен свободен и е надарен със способността на свободен избор, някои решават да живеят в послушание на друг. И въпреки че има много прекрасни мъже и жени, с които могат да сключат брак, някои обещават да изживеят своя живот, без да имат сексуални отношения. Избират да останат целибатии.

# Исус

Защо? Защото също като първите ученици те са чули думите на Исус: „Вървете след Мене” (Марк. 1:17; виж Туит 4.4). Връзката им с Исус е по-силна от връзката им с всеки друг. Те пожелават да Му принадлежат изцяло, тялом, духом и със сърцето си. Исус обещава добро бъдеще на тези, които решат да се откажат от всичко, дори и от съпруг, за да Го последват. „Истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жена, или деца, заради царството Божие, и да не е получил много повече в сегашно време, па и в идещия век живот вечен.” (Лук. 18:29-30)

# Целибат

Свещениците, монасите, монахините и другите, почувствали призива от Бог да последват примера па Исус възможно най-отблизо, полагат обет за безбрачие (наричан също обет за целомъдрие). Това означава, че се вричат никога да не сключат брак и до края на живота си да не встъпват в сексуални отношения (виж Туит 4.22).

Бог казва: „не е добро за човека да бъде сам” (Бит. 2:18). В богопосветения безбрачен живот мъжът или жената не са сами, всъщност те са изключително близо до Бог. Много са примерите на свещеници, монаси и монахини и други целибатни служения, които са напълно щастливи в призванието си и чийто живот е изпълнен е приятели, роднини и хора, на които служат. Тъкмо защото не са женени и по тази причина нямат семейство, за което да се грижат, те са свободни да служат навсякъде, където Бог ги призове да възвестяват Евангелието.

# Призив

Безбрачието е прекрасно призвание, което в основата си съответства на начина, по който сме били сътворени от Бог. То дава на един мъж или жена призванието да последват Исус по-отблизо, отколкото биха могли иначе. Разбира се, също като брачните хора и тези, които са избрали безбрачието, понякога изживяват трудности в изпълнението на своето призвание. Но това не е причина да се откажат! Християните винаги могат да се уповават на подкрепата на Божията благодат (виж Туит 4.12). За щастие, те могат да разчитат и на подкрепата на своите братя и сестри в Христос. Никой християнин, брачен или безбрачен, не може да се развива без тази помощ.

Дали Бог ви призовава да Му посветите целия си живот в безбрачие, или ви призовава към брак? И двете призвания са благородни, но само едно от двете ви подхожда напълно (виж Туит 4.4). Ако още не сте открили своето призвание, го потърсете. Попитайте Бог и поговорете за вашите отношения с Него с някой добър свещеник, брат или сестра (виж Туит 4.6). И преди всичко, както казва Исус: „Не бойте се.” Исус е обещал да ви помага да изживеете своето призвание, когато казва „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света”. (Мат. 28:20)

Исус е бил безбрачен. Изборът да останем безбрачни в Неговото име е най-близкият начин да последваме Неговия пример.

 

Безбрачни като на небето?

В брака съпругът и съпругата се вричат един на друг до смъртта. Исус казва, че на небето никой повече няма да бъде женен, всички ще живеят „като ангели на небесата” (Марк. 12:25), което означава, че няма да има нито секс, нито желание за него. Този, който живее безбрачен живот тук на земята, предвкусва небето, където всяко наше желание ще бъде изпълнено от Бога. Следователно призванието към безбрачие „заради царството небесно” (Мат. 19:12) е много важно свидетелство за Църквата.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.