туит 4.2

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.2. Какво да правя с живота си?

Всеки на света трябва да открие отговора на този въпрос. Може би все още не сте открили този отговор. Или може би чувствате, че (все още) не правите това, за което сте създадени. Всъщност отговорът на въпроса какво да направите с живота, си е лесен: трябва да сте щастливи! Ала понякога това изглежда по-лесно да се каже, отколкото да се постигне. Но може да сте уверени, че Бог има план за всеки човек, включително и за вас. Неговата воля е да бъдете истински щастливи (виж Туит 4.1).

# Бог иска да бъдете щастлив

Преведено с наши думи, в Библията Бог ни казва: „Дете мое, разбирам те напълно и знам всичко за теб. Виждам те, когато си лягаш и когато се събуждаш. Познавам всяка твоя мисъл. Знам всичко, което вършиш (Пс. 139:1-3). „Сътворих те по Моя образ” (Бит. 1:27). „Сътворил съм те в утробата на майка ти” (Пс. 139:13). „Всеки косъм на главата ти е преброен” (Мат. 10:30). „Познавам пътя на твоя живот и ще си благословен, ако последваш Моя път” (Пс.139:16; Иак. 1:25). „Ти си мое дете, а аз – бащата, Който те обича” (1 Иоан. 3:1-2). „Винаги съм те обичал, любовта ми винаги ще бъде с теб” (Ис. 31:3).

Чували сте някой да се радва, когато е започнал хубава работа: „Открих призванието си.” Най-често това означава, че човек е открил работата, която съответства на неговите дарби и обучение. Щастието ни зависи от способността да вършим нещата в съгласие с нашите способности. Когато направим нещо добре, често казваме, че „обичаме” да го правим. Следователно щастието ни по някакъв начин е свързано с любовта. Повечето от нас осъзнават, че най-великото щастие изпитваме не просто когато правим нещата, които обичаме, а когато ги правим и за някой, когото обичаме.

Едип ден Исус на три пъти попитал Петър: „Любиш ли ме?” А Петър отговорил: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам”. (Йоан. 21:15-17). По същия начин Бог пита и нас дали Го обичаме. Подобно на папа Франциск и ние можем да си зададем въпроса: „Питам се: Какво съм сторил за Христос? Какво правя за Христос? Какво трябва да направя за Христос?” (Интервю пред А. Спадаро, SJ, 19 август 2013 г.)

# Да обичаме себе си

Но как може да обичате Бог, ако не можете да повярвате, че другите хора истински обичат вас? Или ако сам не се обичате? Това са трудни въпроси, на които всеки трябва да намери отговор. За начало може да сте уверени, че Бог ви обича такива, каквито сте. Хората често ни оценяват по това, което правим, или по това, което имаме. Но за да ви обича Бог, не трябва да правите нищо: Той ви обича точно такива, каквито сте, с вашия не съвсем съвършен външен вид и лични качества, с вашите дарби и недостатъци. Бог ви познава по-добре, отколкото вие сами познавате себе си. Той ви е сътворил! (Бит. 1:27; виж Туит 1.2)

# А сега?

„Е, добре”, може да си кажете. „Бог ме обича за това, което съм. Но не мога по цял ден да стоя на едно място и да не правя нищо!” Прав сте. Затова следващата стъпка е заедно с Бог да поемете на път и да откриете призванието си в живота. Това може да се окаже трудно, защото, докато вървите, ще ви са налага да преодолявате много и различни всекидневни трудности (виж Туит 4.6), но откриването на това, което ще ви направи истински щастливи, си струва усилията, защото ще промени живота ви за добро.

За да намерим отговор на въпроса какво сме призвани да направим с живота си, е необхо­димо преди това да поработим върху нашите отношения с Бог. Отговорът може да се намери само с Него. Може да задълбочите вашата способност да се вслушвате в Бог чрез молитвата (виж Туит 3.1), чрез по-задълбочено опознаване на самите вас и па вашата вяра, както и чрез грижа за другите (виж Туит 4.7).

Повярвайте, че Бог ви обича и иска да сте щастливи, сетне споделете тази любов с другите. Останалото ще дойде само.

 

Как така съм свободен, след като Бог вече има замисъл за мен?

Бог ви е сътворил, защото ви обича! Той би желал свободно да отговорите на Неговата любов, като откриете Неговата воля за вашия живот.

Бог има план за вас още преди да сте се родили. И въпреки това вие сте напълно свободни; може да изберете или да отхвърлите плана, който Бог има за вас, и да последвате собствен път. Но трябва да знаете, че без Бог не можете да бъдете истински щастливи.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.