туит 4.19

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.19. Необходим ли е целият този акцент върху брака и семейството?

Бог е създал човека по Свой образ от любов. „Мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:27), за да могат те да споделят Божията любов и Неговото творение на живота. Затова и Той им заповядва да се плодят и множат (Бит. 1:28). Като християни можем да дадем форма на това призвание към любов по един от двата начина: в тайнството Брак или в посветено на Бог безбрачие (виж Туит 4.21). Йоан Павел II казва следното за тези две състояния: „Всеки един от тези два пътя в своята форма е изява на най-дълбоката истина за човека, на неговото битие, „сътворено по образ Божий.” (Familiaris Consortio, II).

# Бог е там

Мъжът и жената утвърждават своя избор един към друг по окончателен начин в тайнството Брак (виж Туит 3.43). Те се съгласяват Бог да стане част от тяхната връзка и се вричат да търсят заедно от този ден нататък Неговата подкрепа. Чрез своите брачни обети те се посвещават безрезервно и изключително един на друг, съгласяват се да се грижат за другия до края па живота си и да приветстват децата си като дар от Бога. Този нежен и животворящ съюз е отреден от Бог от самото начало: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.” (Бит. 2:24)

# Любов и инвестиции

Бог е предвидил всяко дете да бъде заченато чрез любовта, споделяна в брака от неговите майка и баща. Понякога родителите не оправдават този идеал, но едва ли можем да си представим по-добро начало за едно дете!

За съжаление, има много бракове, кои то се провалят. Но за щастие, има и много примери за бракове, които се съхраняват с помощта на невидимата връзка на любовта, чийто източник е Бог. Успешният брак изисква постоянна инвестиция и от двамата съпрузи: те живеят не само за себе си, а и за другия. Ако нещата в един брак не вървят толкова добре, причината обикновено е, че съпрузите са изгубили от погледа си този водещ принцип. И все пак точно когато любовта е поставена на изпитание, е необходимо нещо повече от любов и внимание. Съпрузите християни, които успеят да останат заедно в трудни времена, да си простят и да се търпят, е времето откриват, че любовта им става по-силна. Откриват, че ключът към семейното щастие, по думите на св. Павел, е да „се покорявате един другиму в страх Божий.” (Еф. 5:21)

# Ключов камък на обществото

Проучванията са доказали, че за едно дете е най-добре да израства в семейство е баща и майка, посветени един на друг е любов. Уви, поради болест, злополука или развод това невинаги е възможно. Семейният живот прави хората по-общителни, щедри и открити и затова семейството успешно може да подготви децата за отговорна зрялост. Семействата съставляват „основите на свободата, на сигурността и на братството в лоното на обществото”. (ККЦ 2207) По тази причина семейството е наричано ключов камък на обществото.

Бракът е връзка до живот между един мъж и една жена. Децата, родени в брака на родителите, са отглеждани в семейството.

 

Какъв е проблемът с развода?

В деня на своята венчавка двамата младоженци обещават да се обичат и почитат един друг като съпруг и съпруга до края на живота си. Но какво се случва, ако по-късно те почувстват, че не могат да останат заедно? В нашето общество разводът е всеобщо приет. Защо не е приет и от Църквата?

Исус е казал, че брачната връзка пред Бог е нерушима: „което Бог е съчетал, човек да не разлъчва“. (Марк. 10:9) Той изрича тези думи срещу разпространената практика на развода в обществото от Неговата епоха. Църквата не може да измени думите на Исус.

В деня на брака двама души се съединяват и това единство не може да бъде разтрогнато до смъртта на един от съпрузите. Котата църковно разследване докаже, че същински християнски брак никога не се е случил, Църквата анулира този брак. Това не е същото като развода, който представлява разтрогване на договора на гражданския брак.

Много е болезнено, котата една семейна двойка осъзнае, че й е трудно да остане заедно. Това носи голяма скръб и на двамата съпрузи, а понякога дори още по-голяма мъка за техните деца. И въпреки това разводът не е решение на семейните проблеми. Разводът внася „безпорядък“ в „семейната клетка и обществото“, (ККЦ 2385) Дори ако една двойка се раздели временно или постоянно, ако те са положили валидни и тържествени обети един пред друг, те остават венчани до края на живота си в очите на Бог и на Църквата.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.