туит 4.15

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.15. Какъв човек е светецът?

Бог е сътворил всички нас по своя образ (Бит 1:27). Затова всички сме призвани да станем светци, също като Него. Светците не са странни или необикновени хора; всички трябва да се стремим да обичаме Бог и ближните също като тях, не защото трябва, а защото това е най-добрият начин да открием щастието в този и бъдния живот. Само светците отиват в рая! (виж Туит 1.45 и кои светци почитаме през литургичната година)

# Всички ние можем да бъдем светци

Св. Павел често се обръща в своите послания към „светиите” от определена общност (Еф. 1:1, 2 Кор. 1:1), под което той има предвид всички членове на тази църква. Папа Франциск казва, че общността на светците „ни припомня, че не сме сами, а че съществува общност на живота между всички, които принадлежат на Христос. Това е общение, родено от вярата; всъщност терминът „светци” се отнася за тези, които вярват в Господ Исус и са станали част от Неговото Тяло в Църквата чрез кръщението” (Обща аудиенция, 30 октомври 2013 г.). Църквата е пълна със светци и грешници, както казва една стара поговорка, и те са едни и същи хора! Чрез дара на благодатта (виж Туит 4.12) Кръщението ни превръща в деца на Бог (виж Туит 3.36), но въпреки това оставаме хора в развитие, поели по пътя към пълното приятелство с Бог. Исус призовава всеки един от нас: „И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец” (Мат. 5:48), а ние правим това, следвайки Го стъпка след стъпка.

Като християни трябва да се стремим да подражаваме на Христа. Ала за съжаление не всички християни приемат призванието към святост (виж Туит 4.10). Това не трябва да ни обезкуражава, защото, опитвайки се да водим по-добър живот, Бог ще бъде е нас. Нуждаем се от Неговата благодат (виж Туит 4.12) и всеки открит истински към нея, може да стане светец!

# Свързани с Исус

Някои християни водят живот за пример, така че всеки, когато ги срещне, вижда в тях Исус. Техният героизъм не се изразява в някое конкретно изключително дело, а в целия им начин на живот. Те са постоянно свързани е Исус (виж Туит 4.8) и това им помага да допуснат Светия Дух, Който им помага да напредват в практикуването на вярата, надеждата и милосърдието. След като един такъв човек почине, понякога Църквата го обявява за светец, което означава, че този човек със сигурност е на небето.

# Живот за Бог

Светецът е човек, който живее не за себе си, а за Бог. Светецът не е обратното на грешника. Тъкмо обратното, светецът съзнава много добре, че е грешник, че има нужда от Божията благодат, за да води по-добър и щастлив живот. Историята на светците показва, че този начин на живот не идва сам и по тяхна воля. Помислете за св. Петър, който говори, без да мисли, и трикратно се отрича от Исус (Йоан. 18:17,25,27). Като всички християни и светците се борят със злото. Отново и отново търсят Божията прошка, особено чрез тайнството Помирение (виж Туит 3.38). Светецът може да каже, следвайки св. Павел: „Всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява”. (Фил.4:13). Единствената причина той да може да изрече тези думи, е, че той постоянно поставя Бог на първо място в живота си. Утешителна е мисълта, че ние сме в едно Тяло Христово със светците. Те са обикновени хора, които постигат небето чрез Исус. И вие можете да го постигнете!

Светецът е човек, който живее като истински приятел на Бог. С Божията благодат и ти можеш да станеш светец.

 

Прекланяме ли се на светиите?

Светците са близо до Исус на небето и оттам могат да се молят за нас. Затова можем да ги помолим да бъдат наши застъпници пред Бог. Това не означава, че обожествяваме светиите! Прекланяме се само на Бог и на никой друг. Об­ръщаме се към светците с прошение да се молят за нас. Това е нещо много различно от обожествяването, Но ние можем да отдаваме почит на светиите заради стореното от тях добро. И можем да почитаме мощите им като знак. че и ние искаме да следваме Исус отблизо, също като тях. (вик Туит 3.16)

А защо да не се молим направо на Исус? В Библията много хора се обръщат към Исус с просба за друг. Помислете за жената, която Го моли да изцели дъщеря й (Мат. 15:22). или за стотника, който моли за изцелението на неговия слуга (Лук. 7:2-10). Исус не казва: „Нека те самите да дойдат при мен.“ А прави това, което вярващите са поискали от Него – изцелява болните.

По същия начин и ние можем да се обърнем към светците да се помолят за нас (виж Туит 3.9). Разбира се, можете да се молите и на Исус. Предимството на молитвата към светците е. че може да установите близки отношения с тях и да се научите да следвате техния пример. А когато се наложи да спрем да се молим, за да направим нещо друго, те продължат да се молят в небето.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.