туит 4.14

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.14. Исус прощава, но мога ли на себе си и на другите?

Исус подчертава колко важна е способността да се прощава: „Защото, ако простите па човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.” (Мат. 6:14-15)

Това означава, че Исус поставя условие, за да ни даде Своето опрощение: и то е и ние да прощаваме на другите. Тук е подходящо да спазваме златното правило: „всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците”. (Мат. 7:12) Всички желаем истински Бог да прости нашите грехове. Същото се отнася и за хората около нас, които очакват пашата прошка!

# Прощавайки на другите

Исус прощава нашите грехове чрез тайнството на Помирението (виж Туит 3.38). Но как можем да простим на тези, които са ни причинили болка и страдание? Може да ни изглежда невъзможно. Но задайте си въпроса: Дали вашият гняв или омраза наказват тези, които са ви наранили? Или това си остава предимно наш проблем? Може би човекът, който ви е нарамил, вече е забравил за това. Може би дори никога не е разбрал, че ви е наранил. Може би инцидентът, който ви е наранил, е бил случайност. Но дори това да е станало умишлено и целта наистина да е била да ви заболи, може би този човек вече истински съжалява. Какво бихте казали, ако той колебливо се приближи до вас и ви помоли за прошка? Или ако гой е толкова срамежлив, че не смее да ви попита? Независимо какъв е случаят, трябва да му простите заради себе си и заради него!

# Колко често да прощаваме?

Един ден Петър попитал Исус колко пъти трябва да прощава на другите: може би седем? А Исус отговорил: „не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем”. (Мат. 18:22) С други думи, недейте да броите своята прошка, прощавайте на вашия ближен колкото се може по-често, дори да ви е наранил тежко. Прошката пречиства въздуха, позволява ви на вас и на вашия ближен да продължите живота си. Исус прави същото за вас! Той ви казва: „Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете” (Лук. 6:37). По думите на папа Франциск: „Бог никога не се уморява да ни прощава, ала понякога ние се уморяваме да искаме прошка. Нека никога не се уморяваме, нека никога не се уморяваме! Той е любящият Отец, Който винаги прощава, Който има милостиво сърце за всеки един от нас. Нека и ние се научим да бъдем милостиви към всички” (Молитва „Ангел Господен”, 17 март 2013 г.).

# Прошка за себе си

Да простиш на себе си, може да бъде още по-трудно, отколкото на другите. Но това не е невъзможно. Бог иска да ви дари благодатта (виж Туит 4.12), от която се нуждаете, за да простите на себе си. Ако след като приемете тайнството на Помирение, вие все така оставате неспособен да си простите за нещо сторено, може да ви помогне да отделите малко време за молитва, за да размислите за вашите грехове. Тогава може и да осъзнаете, че Бог вече ви е простил. И че Той знае много по-добре от вас какво сте съгрешили! След това може да помолите Бог да ви дари силата да простите на себе си. Недейте само да го планирате да го направите, вземете решение за това. А сетне продължете живота, дарен ви от Бог.

Приемете напълно опрощението на Исус. Той знае всичко: когато Той прощава, ние сме опростени. А сега простете на себе си и другите.

 

Блаженствата

Тези осем обещания на Исус ни показват какво очаква тези, които последват Христос. Дори когато следването на Христос изглежда трудно, Блаженствата ни указват какво би ни донесло истинско удовлетворение (блаженство) сега и какво ще подпомогне нашето пътуване към небето (Мат. 5:3-11):

1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Не богатството, кариерата или имуществото, а откритостта ни към Бог ни носи щастие.

2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Тези, които преживяват трудности, болки и тъга в настоящия живот, ще бъдат утешени в отвъдния.

3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Само­контролът на гнева и търпението по примера на Исус, Който понесе Своите страдания, могат да бъдат много полезни.

4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Истинско удовлетворение получават тези, които допринасят за превръщането на Божията любов в реалност.

5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Истинската прошка за другите носи милост за самите нас.

6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Както казва Исус тези, които търсят Бог, Го намират.

7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Миротворството означава подкрепа за членовете на семейството, приятелите и дори враговете да се помирят един с друг.

8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Ако сте преследвани заради верността ви към истината, вие сте като Исус!

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.