туит 4.12

към предишен туит

към следващ туит

към меню

4.12. Какво е благодатта?

Благодатта е дар от свръхестествения живот на Бог; това е великият дар на Исус за нас (Йоан. 1:17). Благодатта ни прави деца на Бог (чрез Кръщението). Тя ни носи вярата, надеждата и любовта, от които имаме нужда, за да бъдем приятели на Бог. Не можем да направим това, което Бог очаква от нас, без подкрепата па благодатта. Действието на благодатта се проявява по много различни начини. Вгледайте се в живота на светиите (виж Туит 4.16). Всичко добро, сторено от тях, е плод на Божията благодат. Св. Лука казва за младия Исус: „А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.” (Лук.2:40) Това е желанието на Бог за всеки един от нас.

# Различно отношение

Не сме в състояние да започнем да познаваме Бог без помощта на благодатта. Причината е грехопадението, увредило нашата човешка природа (виж Туит 1.4). Чрез Божията благодат очите ни се отварят за Неговото присъствие в нашия живот. Отношението ни към другите се променя, когато осъзнаем, че те също са деца на Бог и наши братя и сестри. Променя се и отношението ни към света: много неща, които ни се струват важни, като парите, имуществото, кариерата и властта, губят своята значимост, докато други, като посвещението с любов на Бог и ближния, стават по-важни. Всичко това е резултат от Божията благодат. Св. Павел пише: „Благодаря на моя Бог винаги за вас заради даруваната вам в Христа Иисуса Божия благодат.” (1 Кор. 1:4).

# Важните отношения с Бога

Най-важното, което може да ни донесе благодатта, е нашата връзка със самия Бог. Способността ни да постигнем това зависи изцяло от Бог. Вгледани в природата и мислейки рационално, можем да открием, че Бог съществува по необходимост (виж Туит 1.6). Но само размисълът не може да ни отведе много по-далеч. Само чрез Божията благодат можем да Го познаем и да установим отношения на любов с Него. Не само великите светци могат да получат Божията благодат. Той иска да даде Своя та благодат на всички. Но не всеки е открит и готов да я приеме. Когато сме фокусирани единствено върху себе си, водени от гордостта и суетата, просто не оставяме достатъчно свободно пространство и време за Бог и Неговата благодат. Помнете, че гордостта и егоизмът са корените на всеки грях.

# Благодат и грях

Приемаме Божията благодат предимно чрез тайнствата (виж Туит 3.35). Чрез Кръщението ние ставаме деца на Бог (осветителна благодат). След това се стремим да следваме Божиите заповеди, като обичаме Него и нашите ближни в нашия всекидневен живот. За това също се нуждаем от благодатта (действена благодат). Но благодатта не може да действа в нас, ако съзнателно решим да не се покоряваме на Бог, което е грехът.

Защо? Защото, когато не се покоряваме на Бог, ние Го отхвърляме и отказваме Неговите дарове. И това е катастрофално, защото без дара на благодатта, не можем да живеем като добри християни! Грехът не само обижда Бога и наранява нашите ближни, той уврежда и самите нас, като отслабва склонността ни към доброто.

Нашите отношения с Бог и възприемчивостта за Неговата благодат могат да бъдат възстановени само чрез покаяние заради нашите грехове и получаване на Божието опрощение, като например в Покаятелния акт в Литургията и особено чрез тайнството на Покаянието и помирението. Божието опрощение ни възвръща към състоянието на благодат, което означава и че възстановява нашите отношения с Бог (виж Туит 3.38). Това е причината св. Павел да призове: „Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!” (2 кор. 5:20)

Благодатта е дар от Бог, който ни помага да живеем като добри християни. Без благодатта не можем да вярваме, да се обърнем, да творим добро.

 

Може ли човек да почувства благодатта?

В  продължение на 20 години снета Майка Тереза има усещането, че Бог не е с нея. В молитвата си тя чувства суха. изпразнена, самотна (виж Tуит 3.6). По-късно тя нарича този период „тъмната нощ“ Пише: „Тишината и празнота бяха толкова големи, че гледах и не виждах, слушах и не чувах.“

И въпреки това тежко изпитание в същото време тя успява да стори много добри дела за бедните. Как? Чрез Божията благодат. Без да го чувства. Бог и Неговата благодат несъмнено са действали в нея.

Тя е изпитала гази благодат по-рано в живота си, когато се изпълнила с гореща любов към Исус. Благодарение на тази благодат тя се посвещава в изцяло на Бог, грижейки се за най-бедните сред бедните, в които среща Исус.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.