туит 3.9

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.9. Молим се на Отца, Сина или Светия Дух? А на Дева Мария и светиите?

Исус ни приканва да се молим на Бог за всичко, от което се нуждаем (виж Туит 3.2) – не само за себе си, но и за другите. Ако се молим за друг, действаме като негов застъпник пред Бог, откъдето идва и терминът ходатайствена молитва. Важно е да се молим за болните, за жертвите на бедствия и нещастия, както и за всички останали, които се нуждаят или очакват нашите молитви. Молим се и за покойниците, за да отидат те на небето, (виж Туит 1 .45)

Може да изглежда несправедливо, че за някои хора се отправят много повече молитви, отколкото за други. За щастие има хора, на небето и на земята, които се молят за всички. По този начин дори хора, които нямат близки, имат своите застъпници. Може да приемете това като призив да се молите за всички, които имат нужда от молитва.

# На кого от тримата?

Можем да се молим на всяко от трите Лица в Троицата: на Отец, Син и Светия Дух (виж Туит 1.33). Тъй като те формират единство, можем да сме уверени, че молитвата към всеки Един е молитва към единния Бог. В същото време те имат отделни личности, изпълнени са с любов Един към Друг и към нас, както е описано в Библията. Исус е Бог Син, който ни отвежда към Бог Отец. Когато учениците питат Исус как да се молят, Той ги научава на молитвата Отче наш (виж Туит 3.11), като им открива, че Бог заслужава нашата почит и смирение, както и че Той вижда нашите нужди и опрощава греховете ни. Можем да се молим и само на Исус, както правят слепецът и болният, когато се обръщат към Него с молитва за изцеление (виж Туит 3.2). За мъдрост, сила и други дарове Исус казва, че можем да се уповаваме на Светия Дух, Който изхожда от Отца и Сина и ръководи и защитава Църквата (виж Туит 1.32).

# Чрез Христос, нашия Господ

В Литургията отправяме нашите молитви към Бог Отец в името на Исус. По този начин съединяваме гласа си е този на Исус, Божия Син, в Неговата постоянна молитва към Отца. Исус казва, че какво го и да поискаме от Отца в името на Исус, ще ни се даде. (Йоан. 15:16). Чрез Исус имаме достъп до Отца (Еф. 2:18). Затова и пашите молитви често завършват с думите: „Чрез Исуса Христа, Нашият Господ.” Тъй като Светият Дух е любовта между Отца и Сина, понякога завършваме молитвите си е думите: „Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоят Син, Който живее и царува с Теб в единство със Светия Дух, Бог един, във вечни векове.”

# Мария и светиите

Постоянно отправяме молитви и към Мария, другите светни и към небесните ангели. Затова можем да се обърнем към тях с молба да се молят за нас (виж Туит 4.15). Ако не знаете откъде да започнете, може да се обърнете към вашия светец покровител с молба да се моли за вас (виж Туит 4.16). В Библията често е описано как хора отиват при Исус, за да се помолят за някой друг (виж Туит 3.2). Исус изслушва тези застъпници. Той се вслушва и в нашите молитви, и в тези на светците. Ние не обожествяваме светците, но ги почитаме, тоест оказваме им нашата любов и почит. Прекланяме се само на Бог, Който единствен има силата да отговори на нашите молитви. Така се молим не на светците, а заедно със светците на Бог. Разбира се, винаги може да се молите пряко на Бога. Но Бог иска членовете на Църквата, тези на небето и тези на земята, да се грижат един за друг, а един от начините, по които можем да сторим това, е, като се молим един за друг.

Можем да се молим на Отец, Син или Св. Дух, защото те са един Бог. Може да потърсите застъпничеството и на Мария, светиите и ангелите.

 

Как можем да се молим на Светия Дух?

Ела, Дух Свети,

Изпълни сърцата на Твоите верни и възпламени у тях огъня на Твоята любов. Изпрати Твоя Дух и те ще бъдат създадени. И ще обновиш лицето на земята.

Да се помолим:

О, Боже, Който със светлината на Светия Дух ръководиш сърцата на верните, с подкрепата на същия Твой Дух дай ни мъдростта да се радваме на Неговата утеха. Чрез Христа, нашия Господ, Амин.

Слава

(Български): Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото и сега, и всякога, и във веки веков. Амин.

(Латински): Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula seculorum. Amen

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.